Sector sanitari d'Eivissa i Formentera

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 27/07/2020 - Campanya de recollida d'aliments i productes bàsics en col·laboració amb Creu Roja perquè ningú es quedi sense menjar per culpa de la situació COVID-19

  Després de detectar un augment general en la demanda de la població de serveis d'ajuda per obtenir aliments procedents de bancs d'aliments i menjadors socials, a iniciativa dels professionals del SAMU 061 i de GSAIB i en col·laboració amb Creu Roja, avui iniciem una campanya dirigida als professionals del Servei de Salut de les Illes Balears amb l'objectiu de recollir aliments i productes bàsics que aniran destinats a les persones més necessitades.

  Hi haurà uns punts específics de recollida on els professionals del Servei de Salut hi podran fer aportacions voluntàries, segons la llista de productes de primera necessitat que ha elaborat Creu Roja.  Des d'avui i fins al 10 d'agost, els professionals que desitgin col·laborar trobaran unes caixes per dipositar els productes en els punts de recollida següents:

  • Servei de Salut (C/ de la Reina Esclaramunda). Punt de recollida a l'entrada de la sala de premsa, en el tercer pis.
  • Gerència 061 (Centre Coordinador 061).
  • Base 0 GSAIB Mallorca (C/ del Gremi Fusters, 56. Nau del polígon de Son Castelló).
  • Base 0 GSAIB Menorca (Nau de la C/ de Finlàndia, 12).
  • Base 0 GSAIB Eivissa (Base 061 de l'Hospital Can Misses, edifici d'Inspecció Mèdica).  Agraïm enormement la vostra col·laboració per ajudar als més necessitats.  Campanya de recollida d'aliments i productes bàsics

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 25/06/2020 - L'examen del concurs oposició de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària es realitzarà el pròxim 08 de novembre de 2020

  El Tribunal Qualificador del concurs oposició convocat pel Servei de Salut de les Illes Balears per cobrir les places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària ha establert la data de la prova de la fase oposició, que serà el proper dia 8 de novembre, a les 10 hores.


  Les seus on es realitzarà l’examen són:

  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). En el portal web www.ibsalut.es s’especificaran els edificis i les aules on es realitzarà la prova.
  • Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1. CP 07703. Maó
  • Eivissa: Hospital Can Misses. C/Corona s/n. CP 07800. Eivissa.

 • 15/06/2020 - Actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família

  El 15 de juny de 2020 es publica un nou tall per a l'actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família. A partir de l'endemà d’aquesta publicació, es disposarà d'un termini de quinze dies hàbils per fer noves inscripcions o per introduir nous mèrits.

  Amb l'objectiu d'agilitar el tràmit, no congestionar els punts de registre i evitar aglomeracions, no serà imprescindible presentar fotocòpies compulsades per acreditar els requisits i mèrits que s'al·leguin. En el seu lloc, es podran presentar fotocòpies no compulsades d'aquests requisits i mèrits amb el text manuscrit següent: «És còpia de l'original». A més, cada fotocòpia haurà d'estar signada per la persona aspirant.

 • 01/06/2020 - IDISBA demana col·laboració en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut»

  L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdisBa) demana la col·laboració dels professionals per participar en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut», amb el qual es pretén conèixer l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia està tenint en els treballadors de la salut.


  El projecte té l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Té una durada de sis mesos, durant els quals les persones que hi participin hauran de respondre un qüestionari vuit vegades.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Crida pública: Sector Sanitari d'Eivissa i Formentera

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image 2017_7 T.E.HIGIENISTA DENTAL
An Adobe Acrobat file Sol·licitud - Solicitud 19-06-2017
An Adobe Acrobat file Crida Publica CATALA_TEHD 19-06-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala TEHD 31-07-2017
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala TEHD 18-09-2017
explore subfolder image 2017_11 Personal Tècnic de Grau Mitjà
An Adobe Acrobat file llamamiento público Técnico Prevencion catala 08-11-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala PTGM 11-01-2018
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala PTGM 20-09-2018
explore subfolder image 2018_1 OPTICO_A OPTOMETRISTA
An Adobe Acrobat file crida publica optic_optometrista_catala 25-01-2018
An Adobe Acrobat file Dispensa OPTIC_CAT 26-06-2018
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala Òptic_a Optometrista 27-06-2018
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala Òptic_a Optometrista 30-07-2018
explore subfolder image 2018_2 TÈCNICA ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA
An Adobe Acrobat file Crida pública T.E.Documentació Sanitària 25-01-2018
explore subfolder image 2018_4 Tècnic_a de gestió de sistemes i tecnologies de la informació
An Adobe Acrobat file Crida pública Tècnic_a de gestió de sistemes i tecnologies de la informació_190318 20-03-2018
An Adobe Acrobat file Resolucio anulació catala 20-09-2018
explore subfolder image 2019_1 Podoleg_Podologa
An Adobe Acrobat file Crida_publica_ Podoleg_podologa 14-05-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala podoleg 30-05-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala podòleg 07-06-2019
explore subfolder image 2019_2 Tècnic_a Superior Jurídic_a
A file of unknown type Convocatòria Crida Pública TSJ 02-07-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala TSJ 18-07-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala TSJ 29-07-2019
explore subfolder image 2019_3 Psicòleg Clínic
An Adobe Acrobat file Resolució crida publica psicoleg clinic 30-05-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala psicoleg clinic 01-07-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala psicoleg clinic 09-07-2019
explore subfolder image 2019_4 Auxiliar Administratiu_va
An Adobe Acrobat file Crida pública auxiliar administrativo 13-06-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala auxiliar administratiu 28-06-2019
An Adobe Acrobat file LLista definitiva catala auxiliar administrativo 08-07-2019
explore subfolder image 2019_5 Dietista Nutricionista
An Adobe Acrobat file Crida pública dietista nutricionista 08-07-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala dietista nutricionista 24-07-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala dietista 02-08-2019
explore subfolder image 2019_6 Tècnic_a superior d'administració i gestió
An Adobe Acrobat file Crida publica 02-08-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala TSAG 04-10-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala TSAG 15-10-2019
explore subfolder image 2019_7 Metge_metgessa d’urgències AP
An Adobe Acrobat file Crida publica 28-08-2019
An Adobe Acrobat file Sol·licitud 28-08-2019
An Adobe Acrobat file CORRECCION DE ERRORES_titulacion catalan 17-09-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala metge urgencies AP 19-09-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala metge urgencies AP 09-10-2019
An Adobe Acrobat file Fecha megacode médico SUAP catala 09-10-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala MEDICO SUAP APTOS 25-10-2019
explore subfolder image 2019_8 Infermer_Infermera especialista en infermeria del treball
An Adobe Acrobat file Crida pública infermer_infermera especialista en enfermeria del treball 04-10-2019
An Adobe Acrobat file Resolucion desierta catala 30-01-2020
explore subfolder image 2020_1 Pediatre d’atenció primària
An Adobe Acrobat file Crida publica pediatra primaria 29-01-2020
explore subfolder image 2020_2 Terapeuta ocupacional
An Adobe Acrobat file Crida publica terapeuta ocupacional 04-02-2020