Gerència d'Atenció Primària Mallorca

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 09/12/2021 - Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

  El Servei de Salut de les Illes Balears ha iniciat el procés l'elaboració del seu I Pla d'Igualtat. La seva finalitat és garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el sí de l'entitat.


  • La Comissió Negociadora, formada per l’equip directiu i per la representació legal de les persones treballadores, està recopilant tota la informació necessària per tal de determinar la situació en què es troba l'entitat en relació a la igualtat entre dones i homes. Per això, aquesta enquesta vol conèixer de primera mà l’opinió de tot el personal sobre aquesta matèria.
  • Les respostes es tindran en compte a l'hora d'elaborar el Diagnòstic previ al I Pla d'igualtat per tal d'ajustar els objectius i les mesures de la manera més fidel possible a la realitat de les persones treballadores.
  • La participació a l'enquesta és voluntària i anònima.
  • Contestar a totes les preguntes us portarà uns 10-15 minuts. Recordeu que l'enquesta només es pot contestar una vegada. Un cop iniciada, s'ha d'acabar perquè les respostes s'enviïn de manera correcta.

  Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

 • 07/12/2021 - Sol·licitud de cita per a l'actualització de la Borsa de zelador/zeladora

  Les persones inscrites i admeses en el procés d'actualització de la borsa de treball temporal de la categoria de zelador/zeladora que han d'aportar la documentació que acrediti que compleixen els requisits i que justifiquen els mèrits al·legats, poden sol·licitar cita digitalment en el registre de «l’Oficina principal de l’IBSALUT (C/ de la Reina Esclaramunda, 9)».

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 08/09/2021 - Núm.6 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 6 de la revista IB-SALUT informa de setembre 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.


  Consultau també el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Crida pública: Gerència d'Atenció Primària de Mallorca

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image CRIDA PUBLICA FEA PEDIATRIA I PUERICULTURA D'AREA I EN EAP
An Adobe Acrobat file Crida pública (pediatria)10-02-2021
explore subfolder image CRIDA PUBLICA FE PEDIATRIA-PUERICULTURA AREA i EAP
An Adobe Acrobat file Crida pública pediatria GAP06-07-2020
An Adobe Acrobat file Llistes provisionals adm. i excl. +puntuació18-08-2020
An Adobe Acrobat file Llistes definitives09-09-2020
explore subfolder image CRIDA PUBLICA GRUP AUXILIAR F.A. GAP MALLORCA
An Adobe Acrobat file Crida pública (grup auxiliar FA febrer 2019)05-02-2019
explore subfolder image CRIDA PUBLICA TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES
An Adobe Acrobat file Crida pública tècnic-tècnica emergències sanitàries29-04-2020
An Adobe Acrobat file Resolució llista provisional admesos i exclosos amb Annex 114-07-2020
An Adobe Acrobat file Correcció d'errades llista provisional d'admesos i exclosos crida TES05-08-2020
An Adobe Acrobat file Llista definitiva d'admesos i exclosos +puntuació definitiva18-08-2020
explore subfolder image CRIDA PÚBLICA ODONTÒLEGS
An Adobe Acrobat file Crida pública ondontòlegs (CAT)06-04-2021
An Adobe Acrobat file LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS21-05-2021
An Adobe Acrobat file Llistes definitivas crida pública odontolegs14-06-2021
explore subfolder image CRIDA PÚBLICA TÈCNIC DE SALUT AP
An Adobe Acrobat file Crida pública tècnic de salut AP13-08-2019
An Adobe Acrobat file Llistes provisionals adm. i excl.+punt03-09-2019
An Adobe Acrobat file Llistes definitives adm. i excl.+punt16-09-2019
explore subfolder image FARMACEUTIC_AP
An Adobe Acrobat file Crida pública FAPs30-01-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional admesos i exclosos (català)14-03-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva i puntuació29-03-2019
An Adobe Acrobat file Resolució correcció d'errors Annex 122-05-2019
explore subfolder image METGESSA EN EAP
An Adobe Acrobat file Crida pública (interinitats, substitucions i eventuals metge família EAP)26-01-2021
An Adobe Acrobat file Correcció errors crida pública MF01-02-2021
An Adobe Acrobat file Crida pública (interinitats i substitucions infermeria)03-01-2018
An Adobe Acrobat file Crida Pública (interinitats,llarga durada categoria Infermera)09-02-2018
An Adobe Acrobat file Crida pública (interinitats i substitucions metge família EAP)27-02-2018
An Adobe Acrobat file Crida pública (substitucions i eventuals infermer)11-03-2019
An Adobe Acrobat file Crida pública nomenaments Metge-Metgessa Família31-10-2019
An Adobe Acrobat file Crida pública infermer-infermera d'EAP04-11-2019
An Adobe Acrobat file Correcció errors Crida pública metge família EAP06-11-2019
An Adobe Acrobat file Correcció errors Crida pública infermer-a06-11-2019
An Adobe Acrobat file Orden prelación lista subsidiaria médicos familia - Acto público 20-11-1919-11-2019