Crida pública

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Crida pública Històric: Sector sanitari de Ponent

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image Infermeria Salut Mental
An Adobe Acrobat file ESM_1704a_EnfermeraSaludMental_llamamiento_cat 21-04-2017
An Adobe Acrobat file ESM_1704b_EnfermeraSaludMental_provisionales_cat 09-05-2017
explore subfolder image T.E. Anatomia Patològica
An Adobe Acrobat file TEAPA_1705_TEAnatomiapat_llamamiento_cat 05-05-2017
An Adobe Acrobat file Sol·licitud crida publica 05-05-2017
An Adobe Acrobat file TEAPA_1705b_TEAnatomiapatologica_provisional_cat 16-05-2017
An Adobe Acrobat file TEAPA_1705c_TEAnatomiapatologica_definitivos_cat 26-05-2017
explore subfolder image T.E. Anatomia Patològica 2
An Adobe Acrobat file 1801_Convocatòria_TEAPA_crida_cat 25-01-2018
An Adobe Acrobat file 1802_Provisionals_crida_TEAP_cat 14-02-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Dispensa_TEAPA_cat 12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Provisional_Crida_TEAPA_cat 12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1804_Definitiva_Crida_TEAPA_cat 20-07-2018
explore subfolder image T.E. Laboratori
An Adobe Acrobat file TEL_1705a_TELaboratorio_llamamiento_cat 30-05-2017
An Adobe Acrobat file Sol·licitud crida publica 30-05-2017
An Adobe Acrobat file TEL_1705b_provisional_cat 13-06-2017
An Adobe Acrobat file TEL_1705c_definitius_cat 20-06-2017
explore subfolder image T.E.Radiodiagnòstic
An Adobe Acrobat file TER_1704a_TERadiodiagnostico_llamamiento_cat 10-04-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704b_TERadiodiagnostico_provisionales_cat 26-04-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704c_TERadiodiagnostico_definitivos_cat 08-05-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704d_TERadiodiagnostico_correccion errores_cat 11-05-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704e_TERadiodiagnostic_correccio_cat 26-07-2017
explore subfolder image T.E. Radioteràpia
An Adobe Acrobat file Sol·licitud crida publica 05-05-2017
An Adobe Acrobat file TERDT_1705a_TERadioterapia_llamamiento_cat 05-05-2017
An Adobe Acrobat file TERDT_1705b_TERadioterapia_provisional_cat 16-05-2017
An Adobe Acrobat file TERDT_1705c_TERadioterapia_definitivos_cat 26-05-2017
explore subfolder image T.E. Radioteràpia 2
An Adobe Acrobat file 1801_Convocatòria_TERDT_crida_cat 25-01-2018
An Adobe Acrobat file 1802_Provisionals_crida_RDT_cat 14-02-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Dispensa_TERDT_cat 12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Provisional_Crida_TERDT_cat 12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1804_Definitiva_Crida_TRDT_cat 20-07-2018
explore subfolder image Terapeuta Ocupacional
An Adobe Acrobat file TOCU_1704a_TerapeutaOcupacional_llamamiento_cat 05-04-2017
An Adobe Acrobat file TOCU_1704b_TerapeutaOcupacional_ provisonales cat 21-04-2017
An Adobe Acrobat file TOCU_1704c_TOcupacional_definitivos_cat 05-05-2017