Crida pública

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 09/12/2021 - Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

  El Servei de Salut de les Illes Balears ha iniciat el procés l'elaboració del seu I Pla d'Igualtat. La seva finalitat és garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el sí de l'entitat.


  • La Comissió Negociadora, formada per l’equip directiu i per la representació legal de les persones treballadores, està recopilant tota la informació necessària per tal de determinar la situació en què es troba l'entitat en relació a la igualtat entre dones i homes. Per això, aquesta enquesta vol conèixer de primera mà l’opinió de tot el personal sobre aquesta matèria.
  • Les respostes es tindran en compte a l'hora d'elaborar el Diagnòstic previ al I Pla d'igualtat per tal d'ajustar els objectius i les mesures de la manera més fidel possible a la realitat de les persones treballadores.
  • La participació a l'enquesta és voluntària i anònima.
  • Contestar a totes les preguntes us portarà uns 10-15 minuts. Recordeu que l'enquesta només es pot contestar una vegada. Un cop iniciada, s'ha d'acabar perquè les respostes s'enviïn de manera correcta.

  Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

 • 07/12/2021 - Sol·licitud de cita per a l'actualització de la Borsa de zelador/zeladora

  Les persones inscrites i admeses en el procés d'actualització de la borsa de treball temporal de la categoria de zelador/zeladora que han d'aportar la documentació que acrediti que compleixen els requisits i que justifiquen els mèrits al·legats, poden sol·licitar cita digitalment en el registre de «l’Oficina principal de l’IBSALUT (C/ de la Reina Esclaramunda, 9)».

Crida pública Històric: Sector sanitari de Ponent

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image Infermeria Salut Mental
An Adobe Acrobat file ESM_1704a_EnfermeraSaludMental_llamamiento_cat21-04-2017
An Adobe Acrobat file ESM_1704b_EnfermeraSaludMental_provisionales_cat09-05-2017
explore subfolder image T.E. Anatomia Patològica
An Adobe Acrobat file TEAPA_1705_TEAnatomiapat_llamamiento_cat05-05-2017
An Adobe Acrobat file Sol·licitud crida publica05-05-2017
An Adobe Acrobat file TEAPA_1705b_TEAnatomiapatologica_provisional_cat16-05-2017
An Adobe Acrobat file TEAPA_1705c_TEAnatomiapatologica_definitivos_cat26-05-2017
explore subfolder image T.E. Anatomia Patològica 2
An Adobe Acrobat file 1801_Convocatòria_TEAPA_crida_cat25-01-2018
An Adobe Acrobat file 1802_Provisionals_crida_TEAP_cat14-02-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Dispensa_TEAPA_cat12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Provisional_Crida_TEAPA_cat12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1804_Definitiva_Crida_TEAPA_cat20-07-2018
explore subfolder image T.E. Laboratori
An Adobe Acrobat file TEL_1705a_TELaboratorio_llamamiento_cat30-05-2017
An Adobe Acrobat file Sol·licitud crida publica30-05-2017
An Adobe Acrobat file TEL_1705b_provisional_cat13-06-2017
An Adobe Acrobat file TEL_1705c_definitius_cat20-06-2017
explore subfolder image T.E.Radiodiagnòstic
An Adobe Acrobat file TER_1704a_TERadiodiagnostico_llamamiento_cat10-04-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704b_TERadiodiagnostico_provisionales_cat26-04-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704c_TERadiodiagnostico_definitivos_cat08-05-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704d_TERadiodiagnostico_correccion errores_cat11-05-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704e_TERadiodiagnostic_correccio_cat26-07-2017
explore subfolder image T.E. Radioteràpia
An Adobe Acrobat file Sol·licitud crida publica05-05-2017
An Adobe Acrobat file TERDT_1705a_TERadioterapia_llamamiento_cat05-05-2017
An Adobe Acrobat file TERDT_1705b_TERadioterapia_provisional_cat16-05-2017
An Adobe Acrobat file TERDT_1705c_TERadioterapia_definitivos_cat26-05-2017
explore subfolder image T.E. Radioteràpia 2
An Adobe Acrobat file 1801_Convocatòria_TERDT_crida_cat25-01-2018
An Adobe Acrobat file 1802_Provisionals_crida_RDT_cat14-02-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Dispensa_TERDT_cat12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Provisional_Crida_TERDT_cat12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1804_Definitiva_Crida_TRDT_cat20-07-2018
explore subfolder image Terapeuta Ocupacional
An Adobe Acrobat file TOCU_1704a_TerapeutaOcupacional_llamamiento_cat05-04-2017
An Adobe Acrobat file TOCU_1704b_TerapeutaOcupacional_ provisonales cat21-04-2017
An Adobe Acrobat file TOCU_1704c_TOcupacional_definitivos_cat05-05-2017