Crida pública

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 05/06/2020 - L'examen del concurs oposició de la categoria de farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària es realitzarà el proper dia 19 de juliol de 2020

  BOIB Núm. 101 - 4 / Junio / 2020

  Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de maig de 2020 por la que s’estableixen la data i el lloc de l’examen de la fase oposició del concurs oposició convocat per cobrir places vacants de la categoria de farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’atenció primària

 • 01/06/2020 - IDISBA demana col·laboració en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut»

  L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdisBa) demana la col·laboració dels professionals per participar en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut», amb el qual es pretén conèixer l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia està tenint en els treballadors de la salut.


  El projecte té l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Té una durada de sis mesos, durant els quals les persones que hi participin hauran de respondre un qüestionari vuit vegades.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

 • 25/03/2020 - Contractació de personal sanitari. Mesures excepcionals COVID-19
 • Coronavirus - Informació per a professionals

  Amb la finalitat de protegir als treballadors del Servei de Salut de la possibilitat de contagiar-se per coronavirus i seguint les recomanacions del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, queden suspesos de forma temporal tots els permisos d’assistència a congressos, jornades, seminaris, convencions o cursos de formació en general, tant nacionals com internacionals.

  També queden suspesos tots aquells que estiguin previstos a qualsevol de les instal·lacions del Servei de Salut, amb excepció d’aquells que siguin habituals dins un mateix servei i que no suposin afluència de personal extern (com ara les sessions clíniques).

  S’atorgarà, a més, baixa laboral als professionals sanitaris que hagin estat en contacte amb casos positius confirmats d’infecció per coronavirus sense la protecció adient.

Crida pública Històric: Sector sanitari de Ponent

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image Infermeria Salut Mental
An Adobe Acrobat file ESM_1704a_EnfermeraSaludMental_llamamiento_cat 21-04-2017
An Adobe Acrobat file ESM_1704b_EnfermeraSaludMental_provisionales_cat 09-05-2017
explore subfolder image T.E. Anatomia Patològica
An Adobe Acrobat file TEAPA_1705_TEAnatomiapat_llamamiento_cat 05-05-2017
An Adobe Acrobat file Sol·licitud crida publica 05-05-2017
An Adobe Acrobat file TEAPA_1705b_TEAnatomiapatologica_provisional_cat 16-05-2017
An Adobe Acrobat file TEAPA_1705c_TEAnatomiapatologica_definitivos_cat 26-05-2017
explore subfolder image T.E. Anatomia Patològica 2
An Adobe Acrobat file 1801_Convocatòria_TEAPA_crida_cat 25-01-2018
An Adobe Acrobat file 1802_Provisionals_crida_TEAP_cat 14-02-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Dispensa_TEAPA_cat 12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Provisional_Crida_TEAPA_cat 12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1804_Definitiva_Crida_TEAPA_cat 20-07-2018
explore subfolder image T.E. Laboratori
An Adobe Acrobat file TEL_1705a_TELaboratorio_llamamiento_cat 30-05-2017
An Adobe Acrobat file Sol·licitud crida publica 30-05-2017
An Adobe Acrobat file TEL_1705b_provisional_cat 13-06-2017
An Adobe Acrobat file TEL_1705c_definitius_cat 20-06-2017
explore subfolder image T.E.Radiodiagnòstic
An Adobe Acrobat file TER_1704a_TERadiodiagnostico_llamamiento_cat 10-04-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704b_TERadiodiagnostico_provisionales_cat 26-04-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704c_TERadiodiagnostico_definitivos_cat 08-05-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704d_TERadiodiagnostico_correccion errores_cat 11-05-2017
An Adobe Acrobat file TER_1704e_TERadiodiagnostic_correccio_cat 26-07-2017
explore subfolder image T.E. Radioteràpia
An Adobe Acrobat file Sol·licitud crida publica 05-05-2017
An Adobe Acrobat file TERDT_1705a_TERadioterapia_llamamiento_cat 05-05-2017
An Adobe Acrobat file TERDT_1705b_TERadioterapia_provisional_cat 16-05-2017
An Adobe Acrobat file TERDT_1705c_TERadioterapia_definitivos_cat 26-05-2017
explore subfolder image T.E. Radioteràpia 2
An Adobe Acrobat file 1801_Convocatòria_TERDT_crida_cat 25-01-2018
An Adobe Acrobat file 1802_Provisionals_crida_RDT_cat 14-02-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Dispensa_TERDT_cat 12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1803_Provisional_Crida_TERDT_cat 12-07-2018
An Adobe Acrobat file 1804_Definitiva_Crida_TRDT_cat 20-07-2018
explore subfolder image Terapeuta Ocupacional
An Adobe Acrobat file TOCU_1704a_TerapeutaOcupacional_llamamiento_cat 05-04-2017
An Adobe Acrobat file TOCU_1704b_TerapeutaOcupacional_ provisonales cat 21-04-2017
An Adobe Acrobat file TOCU_1704c_TOcupacional_definitivos_cat 05-05-2017