Convocatòria GAP_PIT_2_2022 GRUP GESTIÓ F.A.

Data: 05-03-2022

Estat: Llista d'admesos i exclosos

Gerència: AP

Categoria: GRUP GESTIÓ F.A.

Expedient: GAP_PIT_2_2022

Convocatòria: GAP_PIT_2_2022 GRUP GESTiÓ F.A.

Data publicació del llistat provisional d'admesos i exclosos: 04-04-2022

Data publicació del llistat definitiu d'admesos i exclosos amb la data i lloc de la prova: 13-04-2022

Data publicació de la puntuació definitiva: 04-05-2022