Convocatòria GAP_PIT_1_2020

Data: 18-07-2020

Estat: Llista d'admesos i exclosos

Gerència: AP

Categoria: Infermer SUAP Son Pisà

Expedient: GAP_PIT_ 1_2020

Convocatòria: GAP_PIT_1_2020

Data publicació del llistat provisional d'admesos i exclosos: 09-09-2020