Formularis per a la borsa única

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Formularis per a la borsa única

Aquí podeu descarregar els següents formularis:

  • Model de sol·licitud per presentar documentació dels requisits i mèrits
  • Model de sol·licitud per presentar al·legacions a la llista provisional de persones admeses i de persones excloses
  • Recurs de reposició contra la llista definitiva amb les puntuacions de la Borsa Única