Borsa única: Convocatòria de Tècnic/tècnica especialista Anatomia Patològica

Dades generals

Data: 16-08-2018

Estat: Llista admesos i exclosos

Categoria: Tècnic/tècnica especialista Anatomia Patològica

Bases: convocatòria

Data de tall: 05-12-2022

Avís:

Llista definnitiva de mérits admesos i exclosos

Total Files Count :
Total Size :