Convocatories de borsa única

IBSALUT INFORMA

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 25/06/2020 - L'examen del concurs oposició de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària es realitzarà el pròxim 08 de novembre de 2020

  El Tribunal Qualificador del concurs oposició convocat pel Servei de Salut de les Illes Balears per cobrir les places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària ha establert la data de la prova de la fase oposició, que serà el proper dia 8 de novembre, a les 10 hores.


  Les seus on es realitzarà l’examen són:

  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). En el portal web www.ibsalut.es s’especificaran els edificis i les aules on es realitzarà la prova.
  • Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1. CP 07703. Maó
  • Eivissa: Hospital Can Misses. C/Corona s/n. CP 07800. Eivissa.

 • 15/06/2020 - Actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família

  El 15 de juny de 2020 es publica un nou tall per a l'actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família. A partir de l'endemà d’aquesta publicació, es disposarà d'un termini de quinze dies hàbils per fer noves inscripcions o per introduir nous mèrits.

  Amb l'objectiu d'agilitar el tràmit, no congestionar els punts de registre i evitar aglomeracions, no serà imprescindible presentar fotocòpies compulsades per acreditar els requisits i mèrits que s'al·leguin. En el seu lloc, es podran presentar fotocòpies no compulsades d'aquests requisits i mèrits amb el text manuscrit següent: «És còpia de l'original». A més, cada fotocòpia haurà d'estar signada per la persona aspirant.

 • 05/06/2020 - L'examen del concurs oposició de la categoria de farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària es realitzarà el proper dia 19 de juliol de 2020

  BOIB Núm. 101 - 4 / Junio / 2020

  Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de maig de 2020 por la que s’estableixen la data i el lloc de l’examen de la fase oposició del concurs oposició convocat per cobrir places vacants de la categoria de farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’atenció primària

 • 01/06/2020 - IDISBA demana col·laboració en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut»

  L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdisBa) demana la col·laboració dels professionals per participar en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut», amb el qual es pretén conèixer l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia està tenint en els treballadors de la salut.


  El projecte té l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Té una durada de sis mesos, durant els quals les persones que hi participin hauran de respondre un qüestionari vuit vegades.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Convocatòria Metge / Metgessa de Familia en Equips d'Atenció Primaria

Dades generals

Data: 03-02-2017

Estat: Nuevo Corte

Categoria: Metge / Metgessa de Familia en Equips d'Atenció Primaria

Bases: convocatòria

Data de tall: 07-07-2020

Avís:

.Nota aclaridora: En aquesta fase d'inscripció/actualització, tots els tràmits són telemàtics. La documentació es requerirà als aspirants per mitjà de la publicació, en el web del Servei de Salut, d'una llista definitiva informativa. Aquesta llista indicarà els candidats que han d'aportar documentació per acreditar els requisits i mèrits.

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image 2º Tall 07 07 2020
explore subfolder image 1 - LLista aspirants admesos i exclosos
explore subfolder image 2 - Llista aspirants que han de presentar documentació
explore subfolder image 3 - Llista candidats amb mèrits i llista de exclosos
An Adobe Acrobat file 0 resolucio nou tall borsa 07 07 20 15-06-2020
explore subfolder image 4. Llista Subsidiària
An Adobe Acrobat file LLista subsidiaria metge familia 061019 07-11-2019
explore subfolder image HISTÒRIC
explore subfolder image 1º Tall 24_02_2017
explore subfolder image 1. Llista admesos i exclosos
explore subfolder image 1.1. Llistes provisionals
An Adobe Acrobat file Llista provisional admesos i exclosos (METGE FAMILIA ACU 16) 03-03-2017
An Adobe Acrobat file Model sol·licitud al·legacions exclosos 03-03-2017
explore subfolder image 1.2. Llistes definitives
An Adobe Acrobat file Llista definitiva admesos, exlcosos i per puntuació 29-03-2017
explore subfolder image 2. Llista aspirants que han de presentar documentació
An Adobe Acrobat file Llista d'aspirants que han de presentar documentació 29-03-2017
An Adobe Acrobat file Model de sol·licitud per presentar mèrits 31-03-2017
explore subfolder image 3.Llista de Mèrits i Llista de Exclosos
explore subfolder image 3.1 Provisional Mèrits
An Adobe Acrobat file Llista_PROVISIONAL_mèrits_ALFAB_MET_FAM_ACU16_CAT 31-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista_PROVISIONAL_mèrits_exclosos_sense_punts_MET_FAM_ACU16_CAT 31-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista_PROVISIONAL_mèrits_PUNT_MET_FAM_ACU16_CAT 31-10-2017
An Adobe Acrobat file Resolució provisional amb puntuació CAT 31-10-2017
An Adobe Acrobat file CORRECCIO_ERRORS_Llista_PROV_merits_EXCLOSOS_MET_FAM_ACU16_CAT 10-11-2017
An Adobe Acrobat file CORRECCIO_ERRORS_Llista_PROV_merits_ADMES_PUNTS_MET_FAM_ACU16_CAT 10-11-2017
An Adobe Acrobat file CORRECCIO_ERRORS_Llista_PROV_merits_ADMES_ALFAB_MET_FAM_ACU16_CAT 10-11-2017
An Adobe Acrobat file Resolució corr. errors català 10-11-2017
An Adobe Acrobat file Mod. sol.al·legacions (merits) 10-11-2017
explore subfolder image 3.2. Llista definitiva candidats baremats i llista definitiva exclosos
An Adobe Acrobat file Llista_Def_Mèrits_EXCLOSOS_sense_punts_MET_FAM_CAT 08-02-2018
An Adobe Acrobat file Model interposició recurs 08-02-2018
An Adobe Acrobat file Llista_DEF_mèrits_adm_ALFAB_MET_FAM_CAT 08-02-2018
An Adobe Acrobat file Llista_DEF_mèrits_adm_PUNTUACIÓ_MET_FAM_CAT 08-02-2018
An Adobe Acrobat file RESOL_LLISTAT DEFN METGES CAT 08-02-2018
An Adobe Acrobat file Diligència Resolució Recursos Amb Llistes DEFINITIVES AdmesosPuntuació i Exclosos 08-05-2018
explore subfolder image Subsidiaries (històric)
An Adobe Acrobat file Llista Subsidiària (Metge_Familia)_16032018 16-03-2018