Convocatories de borsa única

IBSALUT INFORMA

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 09/12/2021 - Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

  El Servei de Salut de les Illes Balears ha iniciat el procés l'elaboració del seu I Pla d'Igualtat. La seva finalitat és garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el sí de l'entitat.


  • La Comissió Negociadora, formada per l’equip directiu i per la representació legal de les persones treballadores, està recopilant tota la informació necessària per tal de determinar la situació en què es troba l'entitat en relació a la igualtat entre dones i homes. Per això, aquesta enquesta vol conèixer de primera mà l’opinió de tot el personal sobre aquesta matèria.
  • Les respostes es tindran en compte a l'hora d'elaborar el Diagnòstic previ al I Pla d'igualtat per tal d'ajustar els objectius i les mesures de la manera més fidel possible a la realitat de les persones treballadores.
  • La participació a l'enquesta és voluntària i anònima.
  • Contestar a totes les preguntes us portarà uns 10-15 minuts. Recordeu que l'enquesta només es pot contestar una vegada. Un cop iniciada, s'ha d'acabar perquè les respostes s'enviïn de manera correcta.

  Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

 • 07/12/2021 - Sol·licitud de cita per a l'actualització de la Borsa de zelador/zeladora

  Les persones inscrites i admeses en el procés d'actualització de la borsa de treball temporal de la categoria de zelador/zeladora que han d'aportar la documentació que acrediti que compleixen els requisits i que justifiquen els mèrits al·legats, poden sol·licitar cita digitalment en el registre de «l’Oficina principal de l’IBSALUT (C/ de la Reina Esclaramunda, 9)».

Convocatòria Infermer/a d’urgències d’atenció primària

Dades generals

Data: 23-05-2019

Estat: Presentació de barems

Categoria: Infermer/a d’urgències d’atenció primària

Bases: convocatòria

Data de tall: 29-04-2021

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image 0 MEGACODE
explore subfolder image 1. Megacode 3011 Nov 21
An Adobe Acrobat file ANNEX III26-11-2021
An Adobe Acrobat file Informació data lloc hora prova 30112126-11-2021
An Adobe Acrobat file 1 Megacode data realizatzió 30112126-11-2021
An Adobe Acrobat file resolució aspirants que han superat prova Megacode 30112123-12-2021
An Adobe Acrobat file Correció d'errors llista prov. d'aspirants aptes, no aptes, no presentats i que han renunciat05-01-2022
An Adobe Acrobat file Resolució definitiva candidats MEGACODE25-01-2022
explore subfolder image 2. Megacode 15 i 21 Dic 21
An Adobe Acrobat file Convocatoria i annexos I i II MEGACODE02-12-2021
An Adobe Acrobat file Informació data_prova 21121314-12-2021
An Adobe Acrobat file Publicació de la data, hora i lloc per a la realització de la prova práctiva de megacode14-12-2021
An Adobe Acrobat file Correcció d'errors lista definitiva d'admesos prova pràctica Megacode Enfermer AP23-12-2021
An Adobe Acrobat file resolució i llista provisional aspirants que han superat prova Megacode27-12-2021
An Adobe Acrobat file Resolució llistes definitives MEGACODE25-01-2022
explore subfolder image 3. Megacode 18, 25 i 28 Gener 22
An Adobe Acrobat file Convocatòria i annex I28-12-2021
An Adobe Acrobat file Informació amb dates i hores proves Megacode gener13-01-2022
explore subfolder image 4. Megacode 8 -15- 17 -22 y 24 Febrer
An Adobe Acrobat file Convocatories mes febrer e instrucciones prova MEGACODE25-01-2022
explore subfolder image 0. TALL 29 ABRIL 2021
explore subfolder image 0 Resolució tall nou i desestiment
An Adobe Acrobat file Resoluc infermer nou tall 29042021 y desestimient08-04-2021
explore subfolder image 1. Llista d'aspirants admesos i exclosos
explore subfolder image 1.1 Llista provisional d'aspirants
An Adobe Acrobat file Rel i llistes aspirants adm i exclosos ENF URG05-05-2021
An Adobe Acrobat file 2.A Model sol·licitud al·legacions exclosos05-05-2021
explore subfolder image 1.2 Llista definitiva d'aspirants
An Adobe Acrobat file Resol i llistes def d'aspirants ENF URG21-05-2021
explore subfolder image 2 Llista d'aspirants que han de presentar documentació
An Adobe Acrobat file LL_ASPIRAN_DOC_CAT21-05-2021
An Adobe Acrobat file SOL.LICITUD presentacio documentacio21-05-2021
An Adobe Acrobat file Normas presentación documentos cat27-05-2021
explore subfolder image 3 llista de mèrits i llista d'exclosos
explore subfolder image 3.1 Llista provisional candidats baremats i llista d'exclosos
An Adobe Acrobat file 3.b.Mod. sol.al·legacions (merits)14-09-2021
An Adobe Acrobat file Resolució i llistes provisionals baremades admesos i exclosos14-09-2021
explore subfolder image Històric
explore subfolder image 1. Llista admesos i exclosos de Borsa
explore subfolder image 1.1. Llistes provisionals
An Adobe Acrobat file Resol i llistes candidats provisionals29-07-2019
An Adobe Acrobat file 1.b.Model sol·licitud alegacions_exclosos29-07-2019
explore subfolder image 1.2. Llistes definitives
An Adobe Acrobat file Resolucio i llistes infermera AP cat03-06-2020
explore subfolder image 2. Llista aspirants que han de presentar documentacio de Borsa
An Adobe Acrobat file Resolució i llistes definitives infermer de urgències AP13-01-2020
An Adobe Acrobat file Llistes d'aspirants que presentan documentació13-01-2020
An Adobe Acrobat file Normes presentació documents13-01-2020
An Adobe Acrobat file sol.licitud prestació documents13-01-2020
An Adobe Acrobat file N.llista ampliada de candidats per presentar documentacioT03-06-2020
explore subfolder image 3. Llista de Mèrits i Llista de Exclosos de Borsa
explore subfolder image 3.1. Provisional Mèrits
An Adobe Acrobat file 3.b.Mod. sol.al·legacions (merits)14-08-2020
An Adobe Acrobat file resol i llistes prov de adm i exclosos amb puntuació14-08-2020
An Adobe Acrobat file 023-05-2019