Convocatòria Zelador/a

Dades generals

Data: 31-07-2018

Estat: Presentació de barems

Categoria: Zelador/a

Bases: convocatòria

Data de tall: 02-11-2018

Entrega de documentació: 12-02-2019 - 25-02-2019

Període d'al·legacions: 13-06-2019 - 27-06-2019

Avís:

Nota aclaridora: Detectats errors de càlcul en les llistes provisionals de mèrits de la categoria de Zelador publicades el passat 11 de juny. S'informa que es procedeix a retirar aquesta llista, i que un cop esmenades aquestes incidències, es procedirà en breu a la publicació de les noves llistes provisionals de mèrits, donant un nou termini per presentar al·legacions.

Collapse All
Expand All
Filename Date
explore subfolder image 4. Llista Subsidiaria
explore subfolder image 3. Llista de Mèrits i Llista de Exclosos de Borsa
explore subfolder image 3.2. Definitiva Mèrits
explore subfolder image 3.1. Provisional Mèrits
An Adobe Acrobat file 3.Model sol.licitud_al.legacions_MERITS y excloses 12-06-2019
A file of unknown type pte modificació 12-06-2019
explore subfolder image 2. Llista aspirants que han de presentar documentacio de Borsa
An Adobe Acrobat file Model de sol·licitud per presentar mèrits 11-02-2019
An Adobe Acrobat file LLista d'aspirants que es sol·licita documentació 11-02-2019
explore subfolder image 1. Llista admesos i exclosos de Borsa
explore subfolder image 1.2. Llistes definitives
An Adobe Acrobat file Resolució i llistes definitives admesos i exclosos 11-02-2019
explore subfolder image 1.1. Llistes provisionals
An Adobe Acrobat file Model sol·licitud al·legacions exclosos 14-12-2018
An Adobe Acrobat file Resol i Llistes PROV admes_excl_Zel_CAT 14-12-2018
explore subfolder image 0. Ampliació termini inscripció i correcció d'errors
An Adobe Acrobat file BOIB_correcció errors 18-10-2018