Convocatories de concurs de trasllats

Convocatòria Infermer especialista obstetricoginecològic (llevador)/Infermera especialista obstetricoginecològica

Dades generals

Data: 12/12/2023

Estat: Llista de mèrits

Categoria: Infermer especialista obstetricoginecològic (llevador)/Infermera especialista obstetricoginecològica

Seu Electrónica: https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/5919299

Convocatòria: Infermer especialista obstetricoginecològic (llevador)/Infermera especialista obstetricoginecològica

Procés: concurs trasllat

Places: 30 places

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 13/12/2023

Data fi: 12/01/2024

Accedir al tràmit electrònic

Guia d'inscripció

Manual informatiu

Manual de la web del candidat

Total Files Count :
Total Size :