Procediment extraordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 30/07/2021 - Oferta de contractació dirigida a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

  El Servei de Salut de les Illes Balears realitza una oferta de contractació dirigida a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

  El personal al qual va dirigit:

  • Enfermer@
  • Tècnic@ de Grau Mitjà en cures auxiliar d'infermeria. TCAES


  Condicions:

  • Nomenament de 2 mesos de durada
  • Allotjament en hotel
  • Incorporació immediata


  Els professionals interessats a dur a terme la prestació de serveis en les condicions indicades, han de remetre un correu electrònic informant de la seva disponibilitat a bolsaunica@ssib.es, indicant en l'assumpte NOMENAMENTS EIVISSA.

  MOLT IMPORTANT: Anotar les DADES DE CONTACTE.


  Gràcies per endavant per la vostra col·laboració.

 • 08/09/2021 - Núm.6 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 6 de la revista IB-SALUT informa de setembre 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.


  Consultau també el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021.

 • 29/07/2021 - Oposicions: TÈCNIC MITJÀ SANITARI/TÈCNICA MITJANA SANITÀRIA EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

  Nova convocatòria de concurs oposició

 • 28/05/2021 - Oferta de nomenaments temporals a infermeres i infermers per prestar serveis a Mallorca, a Menorca i a Eivissa

  El Servei de Salut de les Illes Balears ofereix nomenaments temporals a infermeres i infermers per prestar serveis a Mallorca, a Menorca i a Eivissa.

   

  Condicions:

  •  Contractes per cobrir vacances i substitucions
  • Incorporació immediata (juny de 2021)
  • Retribució segons la taula salarial de 2021

  Els professionals interessats a prestar serveis amb les condicions indicades han d'enviar un correu electrònic per informar de la seva disponibilitat a l'adreça bolsaunica@ssib.es.

   

  En l'assumpte han d'indicar «nomenament infermer/infermera».

   

  En el cos del missatge han d'indicar les dades de contacte: nom i llinatges, número del document d'identitat, número de telèfon i adreça electrònica de contacte.

   

  També és convenient que adjuntin el currículum i que indiquin en quina àrea o processos tenen experiència i en quina illa o en quines illes estan disposats a treballar.

 • 19/05/2021 - Oferta dirigida a professionals d’infermeria jubilats per col·laborar en la campanya de vaccinació de la COVID-19

  El Servei de Salut de les Illes Balears comunica als professionals d’infermeria especialistes que estiguin jubilats i vulguin incorporar-se al servei actiu per col·laborar en la campanya de vaccinació de la COVID-19 que poden informar del seu interès per comptar amb els seus serveis, de conformitat amb el Reial decret llei 8/2021i per atendre les seves peticions.

   

  Aquesta és una mesura més, duta a terme de forma excepcional per donar continuïtat a l’activitat assistencial, que és la màxima prioritat del Servei de Salut de les Illes Balears.

   

  Els professionals d’infermeria seran mobilitzats segons les necessitats de cada moment i de la manera més àgil possible per assegurar l’assistència sanitària a la població.

   

  Destinataris

  Professionals d’infermeria especialistes jubilats del Servei de Salut de les Illes Balears.

   

  Procediment

  Comunicar l’interès per prestar aquest servei escrivint a l’adreça electrònica RHDP.Informa@ibsalut.es o telefonant al 971 704 422 (ext. 1). Si es comunica per correu cal indicar en l’assumpte «Infermeres jubilades vaccinació» i en el cos del missatge cal consignar el nom complet, el nombre del document d’identitat i un telèfon de contacte, i indicar les dates de disponibilitat i l’illa on es vol prestar servei. ÉS UN REQUISIT ESTAR VACCINAT CONTRA LA COVID-19.

   

  Què s’ofereix

  • Compatibilitat amb la percepció de la pensió de jubilació.
  • Contractes d’un mes a temps complet o a temps parcial, renovables per la mateixa durada.
  • Durada màxima: fins al 31 de desembre de 2021.
 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Procediment extraordinari al model de carrera professional

 1. Consulta de les llistes definitives extraordinàries de 2016
 2. Consulta de les llistes provisionals extraordinàries de 2016
 3. Procediment extraordinari 2006/2008

1. Llistes definitives extraordinàries de 2016

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
An Adobe Acrobat file 15 - Resolució correcció d'errades de les llistes definitives procediment extraordinari09-02-2018
An Adobe Acrobat file 14 - Diligència de publicació11-07-2017
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’ordena la publicació de les llistes definitives11-07-2017
An Adobe Acrobat file 12 - Annex 10 Instruccions per comprovar la validació de serveis previs11-07-2017
An Adobe Acrobat file 11 - Resum general per a consulta11-07-2017
An Adobe Acrobat file 10 - Model interposició recurs11-07-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Annex 1 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix11-07-2017
An Adobe Acrobat file 08 - Annex 2 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix que a partir del 31 d’octubre de 2006 va accedir a una altra categoria11-07-2017
An Adobe Acrobat file 07 - Annex 3 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix no inclòs en l’annex 1 que l’any 2016 hagi complit 60 anys o més11-07-2017
An Adobe Acrobat file 06 - Annex 4 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix de qualsevol servei integrat en el Sistema Nacional de Salut11-07-2017
An Adobe Acrobat file 05 - Annex 5 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari temporal que inicia la carrera o ascendeix de nivell de carrera professional11-07-2017
An Adobe Acrobat file 04 - Annex 6 Llista definitiva d’admesos de personal funcionari de carrera que presta serveis en institucions sanitàries11-07-2017
An Adobe Acrobat file 03 - Annex 7 Llista definitiva d’admesos del personal funcionari de carrera que l’any 2016 hagi complit 60 anys o més11-07-2017
An Adobe Acrobat file 02 - Annex 8 Llista definitiva d’exclosos11-07-2017
An Adobe Acrobat file 01 - Annex 9 Causes d’exclusió11-07-2017

2. Llistes provisionals extraordinàries de 2016

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image Personal que accedeix per primera vegada
An Adobe Acrobat file 25 _ Diligència de publicació15-02-2017
An Adobe Acrobat file 24 _ Resolució llistes provisionals d'admesos i d'exclosos15-02-2017
An Adobe Acrobat file 23 _ Annex 10 Instruccions per comprovar la validació de serveis previs prestats al·legats pels interessats15-02-2017
An Adobe Acrobat file 22 _ Annex 12 Model escrit al·legacions15-02-2017
An Adobe Acrobat file 21 _ Annex 12 Model escrit al·legacions (AUTOEMPLENABLE)15-02-2017
An Adobe Acrobat file 20 _ Resum general per consultar annex corresponent15-02-2017
An Adobe Acrobat file 19 _ Annex 1 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professional15-02-2017
An Adobe Acrobat file 18 _ Annex 2 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que a partir del 31 d’octubre de 2006 va accedir a una altra categoria15-02-2017
An Adobe Acrobat file 17 _ Annex 3 Llista provisional de personal estatutari fix no inclòs en els annexos 1 i 2 anteriors, que l’any 2016 i 2017 hagin complit 60 anys 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 16 _ Annex 4 Llista de personal estatutari d’altres serveis de salut que ocupa una plaça en el Servei de Salut de les Illes Balears en comissio de serveis15-02-2017
An Adobe Acrobat file 15 _ Annex 5 Llista provisional d’admesos de personal estatutari temporal que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professional15-02-2017
An Adobe Acrobat file 14 _ Annex 6 Llista provisional d'admesos de personal funcionari de carrera15-02-2017
An Adobe Acrobat file 13 _ Annex 7 Llista provisional d’admesos del personal funcionari de carrera no inclòs en l’annex 615-02-2017
An Adobe Acrobat file 12 _ Annex 8 Llista provisional d'exclosos15-02-2017
An Adobe Acrobat file 11 _ Annex 9 Causes d'exclusió15-02-2017
An Adobe Acrobat file 10 _ Annex 11 Llista de personal d’altres serveis de salut en comissió de serveis a l’Ib-Salut que ha obtingut l’homologació en el servei de salut d’origen15-02-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Anexo corrección errores anticipo estatutario orden alfab 201624-11-2016
An Adobe Acrobat file 08 - Resolució rectificació errades llistat bestreta cat24-11-2016
An Adobe Acrobat file 07 - Resolució bestreta Acord 2016 cat17-10-2016
An Adobe Acrobat file 06 - Nota informativa publicació relació bestreta web CAT17-10-2016
An Adobe Acrobat file 05 - Listado anticipo personal funcionario 201617-10-2016
An Adobe Acrobat file 04 - Listado anticipo personal estatutario 201617-10-2016
An Adobe Acrobat file 03 - Acord bestreta a compte carrera professional 201613-10-2016
An Adobe Acrobat file 02 - Resolució ampliació termini CAT20-06-2016
An Adobe Acrobat file 01 - BOIB convocatoria procediment extraord CAT19-05-2016
explore subfolder image Personal que puja de nivell
An Adobe Acrobat file 14 - Diligència06-04-2017
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució llistes provisionals d'admesos i d'exclosos06-04-2017
An Adobe Acrobat file 12 - Annex 7 Instruccions per comprovar la validació de serveis previs06-04-2017
An Adobe Acrobat file 11 - Annex 8 model escrit d'al·legacions06-04-2017
An Adobe Acrobat file 10 - Annex 8 Model escrit d'al·legacions (AUTOEMPLENABLE)07-04-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Resum general per consultar annex corresponent06-04-2017
An Adobe Acrobat file 08 - Annex 1 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que ascendeix de nivell de carrera professional06-04-2017
An Adobe Acrobat file 07 - Annex 2 Llista provisional de personal estatutari fix no inclòs en l’annex 1 que l’any 2016 hagi complit 60 anys o més06-04-2017
An Adobe Acrobat file 06 - Annex 3 Llista de personal estatutari fix de qualsevol servei integrat en el Sistema Nacional de Salut amb un nivell de carrera homologat06-04-2017
An Adobe Acrobat file 05 - Annex 4 Llista provisional d’admesos de personal estatutari temporal que ascendeix de nivell de carrera professional06-04-2017
An Adobe Acrobat file 04 - Annex 5 Llista provisional d’exclosos06-04-2017
An Adobe Acrobat file 03 - Annex 6 Causes d’exclusió06-04-2017
An Adobe Acrobat file 02 - Resolució ampliació termini06-04-2017
An Adobe Acrobat file 01 - BOIB convocatòria procediment extraordinari06-04-2017

3. Procediment extraordinari 2006/2008

Total Files Count :
Total Size :