Procediment extraordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 27/07/2020 - Campanya de recollida d'aliments i productes bàsics en col·laboració amb Creu Roja perquè ningú es quedi sense menjar per culpa de la situació COVID-19

  Després de detectar un augment general en la demanda de la població de serveis d'ajuda per obtenir aliments procedents de bancs d'aliments i menjadors socials, a iniciativa dels professionals del SAMU 061 i de GSAIB i en col·laboració amb Creu Roja, avui iniciem una campanya dirigida als professionals del Servei de Salut de les Illes Balears amb l'objectiu de recollir aliments i productes bàsics que aniran destinats a les persones més necessitades.

  Hi haurà uns punts específics de recollida on els professionals del Servei de Salut hi podran fer aportacions voluntàries, segons la llista de productes de primera necessitat que ha elaborat Creu Roja.  Des d'avui i fins al 10 d'agost, els professionals que desitgin col·laborar trobaran unes caixes per dipositar els productes en els punts de recollida següents:

  • Servei de Salut (C/ de la Reina Esclaramunda). Punt de recollida a l'entrada de la sala de premsa, en el tercer pis.
  • Gerència 061 (Centre Coordinador 061).
  • Base 0 GSAIB Mallorca (C/ del Gremi Fusters, 56. Nau del polígon de Son Castelló).
  • Base 0 GSAIB Menorca (Nau de la C/ de Finlàndia, 12).
  • Base 0 GSAIB Eivissa (Base 061 de l'Hospital Can Misses, edifici d'Inspecció Mèdica).  Agraïm enormement la vostra col·laboració per ajudar als més necessitats.  Campanya de recollida d'aliments i productes bàsics

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 25/06/2020 - L'examen del concurs oposició de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària es realitzarà el pròxim 08 de novembre de 2020

  El Tribunal Qualificador del concurs oposició convocat pel Servei de Salut de les Illes Balears per cobrir les places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària ha establert la data de la prova de la fase oposició, que serà el proper dia 8 de novembre, a les 10 hores.


  Les seus on es realitzarà l’examen són:

  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). En el portal web www.ibsalut.es s’especificaran els edificis i les aules on es realitzarà la prova.
  • Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1. CP 07703. Maó
  • Eivissa: Hospital Can Misses. C/Corona s/n. CP 07800. Eivissa.

 • 15/06/2020 - Actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família

  El 15 de juny de 2020 es publica un nou tall per a l'actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família. A partir de l'endemà d’aquesta publicació, es disposarà d'un termini de quinze dies hàbils per fer noves inscripcions o per introduir nous mèrits.

  Amb l'objectiu d'agilitar el tràmit, no congestionar els punts de registre i evitar aglomeracions, no serà imprescindible presentar fotocòpies compulsades per acreditar els requisits i mèrits que s'al·leguin. En el seu lloc, es podran presentar fotocòpies no compulsades d'aquests requisits i mèrits amb el text manuscrit següent: «És còpia de l'original». A més, cada fotocòpia haurà d'estar signada per la persona aspirant.

 • 01/06/2020 - IDISBA demana col·laboració en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut»

  L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdisBa) demana la col·laboració dels professionals per participar en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut», amb el qual es pretén conèixer l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia està tenint en els treballadors de la salut.


  El projecte té l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Té una durada de sis mesos, durant els quals les persones que hi participin hauran de respondre un qüestionari vuit vegades.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Procediment extraordinari al model de carrera professional

 1. Consulta de les llistes definitives extraordinàries de 2016
 2. Consulta de les llistes provisionals extraordinàries de 2016
 3. Procediment extraordinari 2006/2008

1. Llistes definitives extraordinàries de 2016

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
An Adobe Acrobat file 15 - Resolució correcció d'errades de les llistes definitives procediment extraordinari 09-02-2018
An Adobe Acrobat file 14 - Diligència de publicació 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’ordena la publicació de les llistes definitives 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 12 - Annex 10 Instruccions per comprovar la validació de serveis previs 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 11 - Resum general per a consulta 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 10 - Model interposició recurs 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Annex 1 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 08 - Annex 2 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix que a partir del 31 d’octubre de 2006 va accedir a una altra categoria 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 07 - Annex 3 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix no inclòs en l’annex 1 que l’any 2016 hagi complit 60 anys o més 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 06 - Annex 4 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari fix de qualsevol servei integrat en el Sistema Nacional de Salut 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 05 - Annex 5 Llista definitiva d’admesos de personal estatutari temporal que inicia la carrera o ascendeix de nivell de carrera professional 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 04 - Annex 6 Llista definitiva d’admesos de personal funcionari de carrera que presta serveis en institucions sanitàries 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 03 - Annex 7 Llista definitiva d’admesos del personal funcionari de carrera que l’any 2016 hagi complit 60 anys o més 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 02 - Annex 8 Llista definitiva d’exclosos 11-07-2017
An Adobe Acrobat file 01 - Annex 9 Causes d’exclusió 11-07-2017

2. Llistes provisionals extraordinàries de 2016

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image Personal que accedeix per primera vegada
An Adobe Acrobat file 25 _ Diligència de publicació 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 24 _ Resolució llistes provisionals d'admesos i d'exclosos 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 23 _ Annex 10 Instruccions per comprovar la validació de serveis previs prestats al·legats pels interessats 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 22 _ Annex 12 Model escrit al·legacions 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 21 _ Annex 12 Model escrit al·legacions (AUTOEMPLENABLE) 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 20 _ Resum general per consultar annex corresponent 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 19 _ Annex 1 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professional 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 18 _ Annex 2 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que a partir del 31 d’octubre de 2006 va accedir a una altra categoria 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 17 _ Annex 3 Llista provisional de personal estatutari fix no inclòs en els annexos 1 i 2 anteriors, que l’any 2016 i 2017 hagin complit 60 anys 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 16 _ Annex 4 Llista de personal estatutari d’altres serveis de salut que ocupa una plaça en el Servei de Salut de les Illes Balears en comissio de serveis 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 15 _ Annex 5 Llista provisional d’admesos de personal estatutari temporal que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professional 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 14 _ Annex 6 Llista provisional d'admesos de personal funcionari de carrera 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 13 _ Annex 7 Llista provisional d’admesos del personal funcionari de carrera no inclòs en l’annex 6 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 12 _ Annex 8 Llista provisional d'exclosos 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 11 _ Annex 9 Causes d'exclusió 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 10 _ Annex 11 Llista de personal d’altres serveis de salut en comissió de serveis a l’Ib-Salut que ha obtingut l’homologació en el servei de salut d’origen 15-02-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Anexo corrección errores anticipo estatutario orden alfab 2016 24-11-2016
An Adobe Acrobat file 08 - Resolució rectificació errades llistat bestreta cat 24-11-2016
An Adobe Acrobat file 07 - Resolució bestreta Acord 2016 cat 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 06 - Nota informativa publicació relació bestreta web CAT 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 05 - Listado anticipo personal funcionario 2016 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 04 - Listado anticipo personal estatutario 2016 17-10-2016
An Adobe Acrobat file 03 - Acord bestreta a compte carrera professional 2016 13-10-2016
An Adobe Acrobat file 02 - Resolució ampliació termini CAT 20-06-2016
An Adobe Acrobat file 01 - BOIB convocatoria procediment extraord CAT 19-05-2016
explore subfolder image Personal que puja de nivell
An Adobe Acrobat file 14 - Diligència 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució llistes provisionals d'admesos i d'exclosos 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 12 - Annex 7 Instruccions per comprovar la validació de serveis previs 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 11 - Annex 8 model escrit d'al·legacions 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 10 - Annex 8 Model escrit d'al·legacions (AUTOEMPLENABLE) 07-04-2017
An Adobe Acrobat file 09 - Resum general per consultar annex corresponent 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 08 - Annex 1 Llista provisional d’admesos de personal estatutari fix que ascendeix de nivell de carrera professional 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 07 - Annex 2 Llista provisional de personal estatutari fix no inclòs en l’annex 1 que l’any 2016 hagi complit 60 anys o més 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 06 - Annex 3 Llista de personal estatutari fix de qualsevol servei integrat en el Sistema Nacional de Salut amb un nivell de carrera homologat 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 05 - Annex 4 Llista provisional d’admesos de personal estatutari temporal que ascendeix de nivell de carrera professional 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 04 - Annex 5 Llista provisional d’exclosos 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 03 - Annex 6 Causes d’exclusió 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 02 - Resolució ampliació termini 06-04-2017
An Adobe Acrobat file 01 - BOIB convocatòria procediment extraordinari 06-04-2017

3. Procediment extraordinari 2006/2008

Total Files Count :
Total Size :