Informació farmacoterapèutica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Informació farmacoterapèutica

 • Gestió i ús racional dels medicaments. Obejctius
  1. Impulsar activitats adreçades a facilitar la gestió coordinada de la farmacoteràpia i la integració funcional dels serveis de farmàcia i farmacologia dels diferents nivells assistencials.
  2. Facilitar l'accés a una informació farmacoterapèutica independent i de qualitat i actualitzada en el marc de la pàgina web de elComprimido.
  3. Utilitzar els serveis de farmàcia del Servei de Salut com a canal de compra i distribució preferent de medicaments.
  4. Millorar la prescripció i l'ús dels medicaments, amb criteris d'eficiència i sostenibilitat.
  5. Impulsar la col·laboració amb el centre autonòmic de farmacovigilància en la detecció de reaccions adverses.