Informació farmacoterapèutica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Informació farmacoterapèutica

 • Gestió i ús racional dels medicaments. Obejctius
  1. Impulsar activitats adreçades a facilitar la gestió coordinada de la farmacoteràpia i la integració funcional dels serveis de farmàcia i farmacologia dels diferents nivells assistencials.
  2. Facilitar l'accés a una informació farmacoterapèutica independent i de qualitat i actualitzada en el marc de la pàgina web de elComprimido.
  3. Utilitzar els serveis de farmàcia del Servei de Salut com a canal de compra i distribució preferent de medicaments.
  4. Millorar la prescripció i l'ús dels medicaments, amb criteris d'eficiència i sostenibilitat.
  5. Impulsar la col·laboració amb el centre autonòmic de farmacovigilància en la detecció de reaccions adverses.

Farmacovigilància de medicaments d'ús humà

Notes informatives

AEMPS

Sindicació no trobada

Alertes de medicaments d'ús humà

AEMPS

Sindicació no trobada

 

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.