Pla de recuperació, transformació i resiliència

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gestió i seguiment d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

  Logo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

 

1. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Can Misses (Eivissa) TC-Tipus 2 detector d’imatge dual CD 266-22 AM 2021-102

2. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Llàtzer TC-Tipus 2 CD-0152-22 AM 2021-102

3. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Llàtzer RM-Tipus 2 SSCC PA 566-21

4. ACTUACIÓ: Hospital de Manacor TC-Tipus 1 CD-0171-22 AM 2021-102

5. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases TC-Tipus 2 CD-0170-22 AM 2021-102

6. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases TC-Tipus 3 CD-0172-22 AM 2021-102

7. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases TC-RT-Tipus Únic CD 158-22 AM 2021-102

8. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases PET-CT-Tipus 2 PD 280-22 AM 2021-085

9. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases ANGIO VASC CD 151-22 AM 2021-101

10. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases ANGIO NEURO CD-0160-22 AM 2021-101

11. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases HEMO CD-0168-22 AM 2021-100

12. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases SPECT-TC -Tipus 2 CD 0113-22 AM 2021-105

13. ACTUACIÓ: Hospital Mateu Orfila RM-Tipus 1 SSCC PA 255-22

14. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases ACL-Ràdio SSCC PA 409-21

15. ACTUACIÓ: Ressonància Magnètica Hospital Mateu Orfila

 


1. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Can Misses (Eivissa) TC-Tipus 2 detector d’imatge dual CD 266-22 AM 2021-102

Objectiu

Subministrament, respectuós amb el medi ambient, d’un equip de TC tipus 2, Lot 2 AM 2021/102 del Pla INVEAT, amb destinació al Servei de Radiologia de l’Hospital Can Misses (Eivissa).                                                          

 

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18 

Pla INVEAT 

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 324.897,11 €

Import del finançament: 324.897,11 €

Data de formalització: 27/07/2022

Adjudicatari: Philips Ibérica, SAU, NIF A28017143

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


2. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Llàtzer TC-Tipus 2 CD-0152-22 AM 2021-102

Objectiu

Subministrament, respectuós amb el medi ambient, de dos equips TC (tomografia computada) lot 2 AM 2021/102 del Pla INVEAT, amb destinació al Servei de Radiologia de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, incloent la instal·lació dels dos equips, la seva legalització i posada en servei perfectament integrats amb els sistemes d’informació segons les indicacions del Servei de Salut de les Illes Balears, el seu manteniment integral i servei tècnic durant el termini de garantia, el desmuntatge i retirada d’un equip a substituir i dels seus elements auxiliars i la redacció del projecte per implantar els dos equips en els locals de destinació.    

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 1.156.019,48 €

Import del finançament: 1.156.019,48 €                                                                             

Data de formalització: 16/06/2022

 

Adjudicatari: General Electric Healthcare España, SAU, NIF A28061737

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


3. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Llàtzer RM-Tipus 2 SSCC PA 566-21

Objectiu

Contracte mixt de subministrament i obra, clau en mà, amb instal·lació i posada en servei, respectuós amb el medi ambient, per a la renovació d’una sala de ressonància magnètica d’1,5 T i dels seus elements auxiliars, amb destinació al Servei de Radiologia de l’Hospital Universitari Son Llàtzer (HUSLL), de Palma.        

 

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 2.007.390 €

Import del finançament: 1.282.600 €

Data de formalització: 27/07/2022

 

Adjudicatari: General Electric Healthcare España, SAU, NIF A28061737

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


4. ACTUACIÓ: Hospital de Manacor TC-Tipus 1 CD-0171-22 AM 2021-102

Objectiu

Subministrament, respectuós amb el medi ambient, d’un equip de TC (tomografia computada) tipus 1, lot 1 AM 2021/102 del Pla INVEAT, amb destinació al Servei de Radiologia de l’Hospital de Manacor (Mallorca), incloent la instal·lació de l’equip, la seva legalització i posada en servei perfectament integrat amb els sistemes d’informació segons les indicacions del Servei Salut de les Illes Balears, el seu manteniment integral i servei tècnic durant el termini de garantia, el desmuntatge i retirada de l’equip a substituir i dels seus elements auxiliars, i la redacció del projecte per implantar l’equip en els locals de destinació.

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 408.034,99 €

Import del finançament: 408.034,99 €                                                                                

Data de formalització: 17/05/2022

 

Adjudicatari: General Electric Healthcare España, SAU, NIF A28061737

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


 5. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases TC-Tipus 2 CD-0170-22 AM 2021-102

Objectiu

Subministrament, respectuós amb el medi ambient, de dos equips de TC tipus 2, lot 2 AM 2021/102 del Pla INVEAT, amb destinació al Servei de Radiologia de l’Hospital Universitari Son Espases (Palma), incloent la instal·lació dels equips, la seva legalització i posada en servei perfectament integrats amb els sistemes d’informació segons les indicacions del Servei de Salut de les Illes Balears, el seu manteniment integral i servei tècnic durant el termini de garantia, el desmantellament i retirada dels dos equips a substituir i la redacció de projecte per implantar cadascun dels equips en els locals de destinació.                 

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 1.156.019,48 €

Import del finançament: 1.156.019,48 €

Data de formalització: 22/06/2022

Adjudicatari: General Electric Healthcare España, SAU, NIF A28061737

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


6. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases TC-Tipus 3 CD-0172-22 AM 2021-102

Objectiu

Subministrament, respectuós amb el medi ambient, de dos equips de TC (tomografia computada) tipus 1 lot 3 AM 2021/102del Pla INVEAT, amb destinació al Servei de Radiologia de l’Hospital Universitari Son Espases (Mallorca), incloent la instal·lació dels equips, la seva legalització i posada en servei perfectament integrat amb els sistemes d’informació segons les indicacions del Servei de Salut de les Illes Balears, el seu manteniment integral i servei tècnic durant el termini de garantia, el desmantellament i retirada dels dos equips a substituir i la redacció del projecte per implantar cadascun dels equips en els locals de destinació.

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 2.165.303,47 €

Import del finançament: 2.165.303,47 €                                                                 

Data de formalització: 20/06/2022

 

Adjudicatari: General Electric Healthcare España, SAU, NIF A28061737

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


7. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases TC-RT-Tipus Únic CD 158-22 AM 2021-102

Objectiu

Subministrament, respectuós amb el medi ambient, d’un equip de TC (tomografia computada), per al Servei de Radioteràpia de l’Hospital Universitari Son Espases (HUSE).

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 508.200 €

Import del finançament: 508.200 €

Data de formalització: 02/06/2022

Adjudicatari: Siemens Healthcare, SLU, NIF B60805769

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


8. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases PET-CT-Tipus 2 PD 280-22 AM 2021-085

Objectiu

Subministrament respectuós amb el medi ambient d’un equip PT TC, banda 2, lot 2 de l’AM 2021/085 d’altes prestacions per al Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Son Espases (Mallorca).

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 2.522.850 €

Import del finançament: 2.522.850 €

Data de formalització: 13/07/2022

Adjudicatari: General Electric Healthcare España, SAU, NIF A28061737

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


9. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases ANGIO VASC CD 151-22 AM 2021-101

Objectiu

Subministrament de dos equips, respectuosos amb el medi ambient, de radiologia vascular intervencionista, lot 1 AM 2021/101 del Pla INVEAT, amb destinació al Servei de Radiologia de l’Hospital Universitari Son Espases, Palma, incloent la instal·lació dels equips, la seva legalització i posada en servei perfectament integrats amb els sistemes d’informació segons les indicacions del Servei Salut de les Illes Balears, el seu manteniment integral i servei tècnic durant el termini de garantia, el desmuntatge i retirada de l’equipament a substituir i els seus elements auxiliars, i la redacció del projecte per implantar els dos equips en els locals de destinació.     

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 1.610.176,04 €

Import del finançament: 1.610.176,04 €

Data de formalització: 10/08/2022

Adjudicatari: Philips Ibérica, SAU, NIF A28017143

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


10. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases ANGIO NEURO CD-0160-22 AM 2021-101

Objectiu

Subministrament, respectuós amb el medi ambient, d’un equip de radiologia neurovascular intervencionista, lot 2 AM 2021/101 del Pla INVEAT, amb destinació al Servei de Radiologia de l’Hospital Universitari Son Espases, de Palma, incloent la instal·lació dels equips, la seva legalització i posada en servei perfectament integrats amb els sistemes d’informació segons les indicacions del Servei Salut de les Illes Balears, el seu manteniment integral i servei tècnic durant el termini de garantia, el desmuntatge i retirada de l’equipament a substituir i els seus elements auxiliars, i la redacció del projecte per implantar-lo en els locals de destinació.    

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 1.213.953,07 €

Import del finançament: 1.213.953,07 €                                                     

Data de formalització: 07/06/2022

Adjudicatari: Philips Ibérica, SAU, NIF A28017143

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


11. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases HEMO CD-0168-22 AM 2021-100

Objectiu

Subministrament, respectuós amb el medi ambient, d’una sala d’hemodinàmica tipus 3, lot 3 AM 2021/100 del Pla INVEAT, amb destinació al Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Son Espases, de Palma, incloent la instal·lació de l’equip, la seva legalització i posada en servei integrat amb els sistemes d’informació del Servei de Salut de les Illes Balears, el seu manteniment integral i servei tècnic durant el termini de garantia, el desmuntatge i retirada de l’equip a substituir i dels seus elements auxiliars, i la redacció de projecte per a la implantació de l’equip en els locals de destinació.                                                          

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 868.598,5 €

Import del finançament: 868.598,5 €                                              

Data de formalització: 06/06/202

Adjudicatari: Philips Ibérica, SAU, NIF A28017143

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


 12. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases SPECT-TC -Tipus 2 CD 0113-22 AM 2021-105

Objectiu

Subministrament respectuós amb el medi ambient d’un equip de SPECT-TC banda 2, del lot 2 AM 2021/105 amb destinació al Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Son Espases, incloent la instal·lació, legalització i posada en servei, manteniment i servei tècnic, la retirada de l’equip a substituir i la redacció del projecte per implantar l’equip.          

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 752.509,89 €

Import del finançament: 752.509,89 €                                                                                

Data de formalització: 31/05/2022

Adjudicatari: General Electric Healthcare España, SAU, NIF A28061737

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


13. ACTUACIÓ: Hospital Mateu Orfila RM-Tipus 1 SSCC PA 255-22

Objectiu

Contracte mixt de subministrament i obra (inclou la redacció del projecte), clau en mà, respectuós amb el medi ambient, per a la renovació de la sala de ressonància magnètica 1,5 T i els seus elements auxiliars amb destinació el Servei de Radiologia de l’Hospital Mateu Orfila, de Menorca.          

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 1.121.142,05 €

Import del finançament: 1.121.142,05 €                                                     

Data de formalització: 17/11/2022

Adjudicatari: Siemens Healthcare, SLU, NIF B60805769

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 


14. ACTUACIÓ: Hospital Universitari Son Espases ACL-Ràdio SSCC PA 409-21

Objectiu

Contracte mixt de subministrament, obra i servei per al subministrament, clau en mà, per a la renovació de tres acceleradors lineals d’alta energia i altres prestacions (tipus 1) i l’ampliació d’un accelerador lineal per a tractaments de radiocirurgia i SBRT (tipus 2) a l’Hospital Universitari Son Espases.                   

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Component 18: renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Inversió 1: pla d'inversió en equips d'alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut

Administració executora: Ministeri de Sanitat i Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

PRTR Component 18

Pla INVEAT

Bústia Antifrau de la Secretaria General de Fons Europeus

 

Fons totals per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 22.062.886,82 €

Import de l’adjudicació: 13.915.000 €

Import del finançament: 7.925.500,00 €                                                                             

Data de formalització: 27/07/2022

Adjudicatari: Elekta Medical, SAU, NIF A81886731

Enllaç a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic 


 

15. Ressonància Magnètica Hospital Mateu Orfila

Objectiu

Contracte mixt de subministrament i obra respectuós amb el medi ambient, per la renovació de la sala de ressonància magnètica 1.5T i els seus elements auxiliars pel Servei de Radiologia de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca.

 

Objectiu temàtic (OT): 20 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia.

Objectiu específic (OE): 20.1.5 Donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.

Import de l'adjudicació: 1.121.142,13  €

Import del finançament: 1.121.142,13  €

Data d'adjudicació: 24/10/2022