Tràmit d’informació pública de projectes d’obra

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Tràmit d'Informació Pública per a les obres de millora a l'hospital Can Misses

De conformitat amb l'article 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma, i en relació amb l'article 5 de la Llei 4/2010, de 16 de juny, es sotmet a informació pública el projecte de les obres de diverses intervencions de millora de les instal·lacions de l’Hospital Can Misses.

Documentació

Darrera actualització: 21/01/2023

Total Files Count :
Total Size :