Tràmit d’informació pública de projectes d’obra

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Tràmit d'Informació Pública per a la declaració d'Interès autonòmic de les obres d'adequació del dipòsit de medicaments per a l'Hospital general

De conformitat amb l'article 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma, i en relació amb l'article 5 de la Llei 4/2010, de 16 de juny, es sotmet a informació pública la memòria valorada per al projecte de les obres de condicionament interior d'espais per a dipòsit de medicaments, a l'Hospital General de Palma.

Documentació

Darrera actualització: 27/10/2022

Total Files Count :
Total Size :