Plataforma de contratació

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Plataforma de contratació

La Plataforma de Contractació del Sector Públic de l'Estat es configura com l’aplicació electrònica dels serveis de contractació pública de l’Administració de la la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la qual pertany el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) amb la finalitat d’oferir un punt de referència únic i complet a la ciutadania respecte de l’activitat contractual dels òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la dels ens que n’integren el sector públic instrumental, subjecta a les normes de contractació del sector públic.