Coronavirus COVID-19 Illes Balears

Què heu de saber sobre el nou coronavirus COVID-19?

La informació d'aquest espai web està en permanent revisió per professionals del Servei de Salut de les Illes Balears, per a la població de les Illes Balears.

Com actuar en cas de tenir símptomes de COVID-19?

Saber com actuar ens pot ajudar a controlar millor les situacions que puguin sorgir aquests dies i a prestar ajuda a les persones del nostre entorn. En cas de tenir símptomes (febre, tos i dificultat respiratòria), segueix aquestes passes.

app Radar COVID

Aplicació mòbil app Radar COVID

Per tu, per tots. Descarrega-te-la
L’aplicació RADAR COVID és la millor eina que tens al teu abast per saber si has estat en contacte estret amb alguna persona a qui han diagnosticat COVID-19, i, en cas que tu t’hagis contagiat, la manera més segura d’avisar els altres sense haver de revelar la teva identitat.


Recuperam l’activitat programada als nostres centres sanitaris

A poc a poc anem recuperant l’activitat programada en els hospitals i centres de salut. Seguim prioritzant l’atenció telemàtica sempre que sigui possible, però si us han confirmat una cita presencial al centre de salut o a l’hospital, us explicam què heu de tenir en compte abans d’anar-hi

Què cal saber sobre les màscares?

Realitza un ús correcte de les màscares sempre associat a les mesures de prevenció i a les mesures per a reduir la transmissió comunitària

Què ha de saber sobre l'ús correcte dels guants per a protegir-se i protegir als altres del coronavirus?

Un ús incorrecte dels guants pot generar una sensació de falsa protecció i posar en major risc d'infecció a qui els porta, contribuint així a la transmissió. Segueix les indicacions que et donem els professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears per aprendre a utilitzar els guants correctament.

Què han de saber sobre la COVID-19 les dones embarassades?

Els professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears responen a una sèrie de preguntes que poden sorgir a les dones embarassades durant la crisi sanitària de la COVID-19

Com han d'actuar les persones amb risc, amb malalties cròniques i persones majors?

Recomanam seguir aquestes pautes bàsiques generals per a les persones més vulnerables, aquelles d'edat avançada i les que presenten condicions de SALUT CRÒNIQUES.


Exercicis de rehabilitació dirigits a pacients amb COVID-19

Els professionals dels serveis de rehabilitació i fisioteràpia del Servei de Salut de les Illes Balears han creat una sèrie de videotutorials amb exercicis de rehabilitació dirigits a pacients hospitalitzats amb COVID-19. Aquests exercicis també poden fer-se des de casa rere l’alta hospitalària.

Com puc gestionar les emocions durant el confinament per la crisi sanitària de la COVID-19?

És normal sentir-te trist, estressat, confús, amb por o fins i tot enfadat durant el període de confinament per l'estat d'alarma per COVID-19.

Els professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears t'ofereixen una sèrie de recursos i pautes que et poden ajudar a gestionar les teves emocions durant la crisi sanitària de la COVID-19.


No dorm bé. Tenc insomni?

La incertesa, l'angoixa, la por... En aquests moments de desconfinament, en el marc de l’estat d’alarma sanitària generada per la COVID-19, és probable que el vostre son no sigui de bona qualitat. El més important és trobar remeis perquè això no esdevingui insomni.

Els professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears us ofereixen una sèrie de recomanacions per ajudar-vos a dormir millor durant el desconfinament


Convisc amb un animal de companyia i tinc COVID-19. Què puc fer?

Malgrat que algun estudi científic recent suggereix que determinades espècies animals (moixos i fures) es podrien infectar lleument amb el virus SARS-CoV-2, les evidències científiques actuals indiquen que els animals domèstics no pateixen la malaltia ni transmeten el coronavirus.

Tot i això, i davant la possibilitat que en un futur es demostràs el contrari,s’ha de limitar exposar-los al virus i, per tant, s’han d’aplicar les mesures.


Videoteca COVID-19

Selecció de vídeos sobre la COVID-19 de la Conselleria de Salut i Consum i del Servei de Salut de les Illes Balears, dirigits a pacients i ciutadans i ciutadanes.


Tenc un problema de salut NO relacionat amb la COVID-19. Què faig?

Els professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears hem reorganitzat l'assistència sanitària en els centres de salut i hospitals durant la crisi sanitària de la COVID-19 i així evitar al màxim els contagis per coronavirus.

Abans d'anar a un centre sanitari, telefona o demana cita prèvia online.Et recomanem altres fonts fiables d'informació

Els professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears t'oferim una sèrie de recursos informatius de fonts fiables on pots estar al corrent de les darreres notícies de la crisi sanitària de la COVID-19.


Situació actual de la COVID-19 a les Illes Balears

Consultau les dades procedents del Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació i obtingudes fonamentalment a partir de la notificació de casos des de l'àmbit sanitari i depurades mitjançant fonts complementàries (comunicació de resultats dels laboratoris de microbiologia i altres fonts).


Més preguntes i respostes sobre el coronavirus

 • Què és el nou coronavirus COVID-19?

  Els coronavirus són una àmplia família de virus que poden causar infecció en els éssers humans i en una varietat d'animals, incloent-hi ocells i mamífers com ara camells, gats i ratespinyades. Es tracta d'una malaltia zoonòtica, la qual cosa significa que de vegades poden transmetre's dels animals a les persones.

  El nou coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus, que afecta els humans i es transmet de persona a persona. Encara hi ha moltes qüestions que es desconeixen respecte del virus i a la malaltia que produeix: COVID-19. Segons s'avança en el coneixement, es van actualitzant les recomanacions.

 • Quins són els símptomes de la COVID-19?

  Els símptomes més comuns inclouen febre, tos, i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució de l'olfacte i del gust, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea o vòmits.

  La majoria dels casos són lleus. Existeixen també casos que no presenten símptomes (asimptomàtics). En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per a respirar, fallada renal i fins i tot la mort. Els casos més greus generalment ocorren en persones d'edat avançada o que pateixen alguna malaltia crònica, com malalties del cor, del pulmó o immunodeficiències.

 • Quins són els grups vulnerables?

  Els principals grups vulnerables són els majors de 60 anys, aquelles persones diagnosticades d'hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodeficiències, i l'embaràs pel principi de precaució.

  També es consideren més vulnerables les persones que viuen o treballen en institucions tancades, amb especial atenció a les persones majors que viuen en residències. Altres persones, com les que fumen o les que tenen obesitat, també semblen tenir major risc de patir una malaltia greu.

 • Com es transmet el nou coronavirus?

  Es transmet per contacte directe amb les gotes respiratòries que s'emeten amb la tos, l'esternut o la parla d'una persona malalta. La seva contagiositat depèn de la quantitat del virus en les vies respiratòries. Aquestes gotes infecten a una altra persona a través del nas, els ulls o la boca directament. També poden infectar en tocar el nas, ulls o boca amb les mans que han tocat superfícies contaminades per aquestes gotes. Sembla poc probable la transmissió a través d'aquestes gotes respiratòries a distàncies majors de 2 metres.


  L'evidència actual sobre la malaltia COVID-19 mostra que existeix transmissió de la infecció a partir de casos asimptomàtics o casos en fase presimptomàtica.

 • Existeix un tractament per a la COVID-19?

  No existeix un tractament específic, però en els casos indicats s'estan emprant alguns antivirals i altres medicaments que han demostrat certa eficàcia segons alguns estudis. Sí que existeixen moltes opcions terapèutiques per al control dels seus símptomes, per la qual cosa, l'assistència sanitària millora el pronòstic.

  En esser una infecció produïda per virus, els antibiòtics NO han de ser utilitzats com a mitjà de prevenció o tractament. No obstant això, és possible que als pacients amb COVID-19 se'ls administrin antibiòtics sota indicació mèdica en cas que presentin coinfeccions provocades per bacteris.

 • Puc contraure el virus de la COVID-19 per contacte amb el meu animal de companyia?

  A dia d'avui no existeix cap evidència científica que les mascotes juguin un paper important en la transmissió de la malaltia cap als humans.


  Tal com recomana l'Organització Mundial de Sanitat Animal, en cas que una persona estigui afectada per la COVID-19 hauria de reduir el contacte amb mascotes i altres animals a través de l'aplicació de mesures generals d'higiene, com a mesura de precaució, de la mateixa manera que s'hauria de fer davant l'existència de qualsevol altra malaltia infecciosa en les persones o en els animals.

 • Quina és al situació a Espanya?

  Les autoritats sanitàries realitzen una vigilància contínua de la situació epidemiològica per a establir les mesures de control necessàries de manera primerenca i adaptades a la situació.

  Es pot consultar la situació actualitzada en el següent enllaç.

 • Què puc fer per protegir-me i protegir els altres?

  Les mesures genèriques de protecció individual enfront de malalties respiratòries inclouen:

  • Realitzar una higiene de mans freqüent (rentar-se amb aigua i sabó o solucions alcohòliques)
  • En tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat.
  • Usar mocadors d'un sol ús, tirar-los després del seu ús i rentar-se les mans immediatament després.
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.
  • Mantenir una distància física de seguretat de 2 metres respecte d'altres persones.
  • Tenir precaució amb les superfícies que es toquen més sovint i netejar-les amb regularitat.
  • Utilitzar màscara. Veure normes i recomanacions d'ús de la màscara a les Illes Balears.
  • Prioritzar l'ús d'espais a l'aire lliure.
  • Ventilar de forma freqüent els espais tancats.
  • Si es presenten símptomes, la persona ha d'aïllar-se en una habitació i seguir aquestes recomanacions.

  Es pot consultar més informació sobre cada recomanació en el següent enllaç.

  No cal prendre precaucions especials amb els aliments a Espanya per evitar aquesta infecció.

 • Quines mesures de control s'estan prenent?

  Des del 14 de març fins al 21 de juny es va declarar l'estat d'alarma en tot el territori espanyol, prenent mesures per a fer front a la situació greu i excepcional, amb l'objectiu de protegir la salut de la ciutadania, contenir la progressió de la malaltia i disminuir l'impacte en el sistema sanitari.

  Actualment, les mesures estan orientades a prioritzar la detecció i l'aïllament primerencs dels casos i quarantena dels seus contactes.

  Consulta fonts oficials per mantenir-te al dia de la situació i de les diferents mesures vigents a cada terrritori.

 • Què he de fer si tenc símptomes?

  Les persones que presentin febre o tos, hauran de quedar-se en el seu domicili, aïllar-se en una habitació i contactar als serveis de salut telefònicament telefonant a INFOCOVID 900 100 971 o bé a INFOCOVID PEDIÀTRIC 900 700 222 si es tracta de menors.


  Aquí pot consultar com realitzar l'aïllament domiciliari.

  Si es té sensació de falta d'aire, empitjorament o sensació de gravetat per aquests símptomes o qualsevol altre símptoma, telefonau al 061.

 • Què faig si conec a algú amb sospita de tenir o que té COVID-19?

  Si has tingut contacte estret amb una persona diagnosticada de COVID-19, el Servei de Salut de la es posarà en contacte amb tu.

  Es considera contacte estret a qui ha estat en contacte amb una persona diagnosticada de COVID-19, des de 48 hores abans de l'inici de símptomes o de la realització de la prova diagnòstica, en cas que la persona sigui asimptomàtica.

  Per a considerar que el contacte ha estat estret, ha d'haver proporcionat cures o haver estat en el mateix lloc que la persona malalta a menys de 2 metres i durant més de 15 minuts, sense prendre les mesures de protecció adequades (per ex. ús de màscara).

  S'ha de realitzar quarantena domiciliària durant 10 dies des de l'últim contacte.

  La quarantena domiciliària consisteix a romandre en el domicili, preferentment en una habitació, durant 10 dies des de l'últim contacte i no sortir de casa tret que sigui imprescindible (per ex. per a l'assistència sanitària). Durant aquest temps i, de manera addicional, durant 4 dies més, s'ha de vigilar l'aparició de símptomes.

  Cal extremar les mesures de prevenció, restringir al màxim les sortides de l'habitació i evitar el contacte amb els convivents. Si se surt de l'habitació, s'ha d'usar màscara quirúrgica.