Tràmits administratius

Administració electrònica i salut digital

Procediments administratius electrònics del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) per als ciutadans

La Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears (GOIB) posa a disposició de la ciutadania els procediments i els tràmits, que es poden  fer per mitjans electrònics.

Accés als procediments elctrònics de l'IB-SALUT a la Seu Electrònica del Goven de les Illes Balears

La Seu Electrònica  del Govern de les Illes Balears (GOIB) és un lloc web que està a disposició de la ciutadania, per mitjà del qual la ciutadania i les empreses poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en qualsevol moment, i en qualsevol lloc amb connexió a internet, estalviant temps i agilitzant les tramitacions.

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.