Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Protocol integral d'atenció sanitària de persones trans

Protocol integral d'atenció sanitària de persones trans* de les Illes Balears

La identitat de gènere és la lliure expressió de la diversitat humana. S'entén que totes les persones tenen dret a definir la identitat pròpia i a expressar-la amb relació a les necessitats que tenguin. És un dret que no es pot qüestionar.

L'expressió diversa de les característiques de gènere, incloent-hi les identitats que no estan associades al sexe assignat en el moment de néixer, és un fenomen humà comú i multicultural, que no s'ha de considerar patològic. El sistema públic de salut ha de respectar les possibles identitats o expressions de gènere i no les ha de jutjar, i també ha de respectar el ritme de cada procés i que cada persona decideixi recórrer.

Per tant, els processos trans*identitaris es reconeixen com una manifestació de la diversitat que ara es vol posar en relleu, amb plena consciència que cada procés és únic i singular.

En aquest protocol s'ha utilitzat el terme persones trans* com un concepte paraigua que permet reflectir la realitat diversa de persones que s'autodefineixen, o no, com a persones transsexuals, transgènere, trans, no binàries, de gènere fluid, de gènere neutre o de qualsevol altra identitat social emergent. El que l'asterisc pretén assenyalar és l'heterogenditat a l'hora de concebre el cos, la identitat i les vivències, que va més enllà de les normes socials imposades.'

En els darrers anys s'han produït canvis i avanços importants en el marc legislatiu amb relació ala identitat de gènere i ala categorització d'aquesta en l'àmbit de la salut. A les Illes Balears és vigent des
de l'any 2016 la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, a més d'altres normes relacionades, tant d'àmbit autonòmic com estatal.

Cal ser conscients que vivim en una societat marcada per una estructura social binària pel que fa al gènere, que concep les identitats en dues úniques categories exclusives i excloents (home i dona). En les persones trans*, pot haver-hi dissonància entre el sexe atribuït en el moment de néixer i el gènere expressat i sentit com a propi, i es poden produir alts nivells d'estigmatització, discriminació i victimització, que generen en la persona una visió negativa de si mateixa, possiblement acompanyada d'abandonament escolar o laboral, a més de comorbiditat clínica i disfunció social i familiar.

Per això cal elaborar un protocol que serveixi de guia per oferir de manera ordenada i sistemàtica una atenció integral, personalitzada i respectuosa amb l'autodeterminació de gènere a les persones usuàries que voluntàriament s'acostin als serveis públics de salut de les Illes Balears.

Descarregar el Protocol integral d'atenció sanitària de persones trans