Notícies de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Cronicitat formació

Mig centenar de professionals sanitaris d'Eivissa i Formentera es formen en cronicitat

\ Hi han participat els referents de cronicitat de Primària, gestores de casos, pal·liatius, hospitalització a domicili i urgències

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha duit a terme una jornada de formació en cronicitat a l’Hospital Can Misses, a la qual han assistit més de mig centenar de professionals sanitaris.

En la trobada organitzada per la Direcció d’Atenció Primària han participat metges i infermeres d’atenció primària i atenció hospitalària, entre els quals hi havia els referents en cronicitat de cada centre de salut, infermeres gestores de casos, la Unitat de Cures Pal·liatives i la Unitat d’Hospitalització a Domicili i representants del Servei d’Urgències, entre d’altres.

A la jornada s’han abordat els conceptes de pacient crònic complex i pacient crònic avançat i s’han treballat en grup noves estratègies d’abordatge al pacient crònic complex i avançat i s'ha fet una reflexió conjunta sobre les actuacions implementades a Eivissa i Formentera. La ponent ha estat la Dra. Ester Llimona Ramírez, doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona i docent en el Màster Universitari en Atenció i Cures Pal·liatives de la Universitat de Barcelona–Universitat de Vic.

Els pacients crònics són identificats a través de la història clínica mitjançant una aplicació informàtica que ha adaptat el Servei de Salut i que permet que tots els professionals puguin identificar aquests pacients des del seu historial, puguin conèixer les seves necessitats i anticipar-se a les possibles complicacions, i puguin aplicar el protocol adequat i seguir els circuits idonis en cada moment.

L’eix de l’atenció a les persones amb malalties cròniques és Atenció Primària. Des d’aquest àmbit s’identifiquen els pacients crònics complexos, s’estableix un pla de cures individualitzat i s’assegura la continuïtat assistencial activant els recursos necessaris en la comunitat.

Els professionals d’Atenció Primària, referents del pacient, són un dels pilars fonamentals del nou model d’atenció a la cronicitat, ja que en depèn assegurar una atenció domiciliària proactiva i de qualitat.

Per a la Dra. Violeta Vega, directora d’Atenció Primària «el projecte d’atenció a la cronicitat suposa un dels reptes més importants per a tot el sistema sanitari públic de les Balears, que es troba davant un canvi de model en tots els nivells assistencials. alhora que se’ns presenta una oportunitat de millorar les necessitats d’una població cada vegada més gran i a la qual també hem d’implicar, juntament amb el cuidador i la família».