Boletines de la Oficina de Seguridad

Servicio de Salud de las Islas Baleares

IBSALUT INFORMA: NOVEDADES PARA PROFESIONALES

 • 12/05/2022 - Nº 7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ya está disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de mayo 2022, un medio con información de interés para el personal del Servicio de Salud.

 • 20/12/2021 - ORDEN DE SERVICIO pruebas de detección del SARS-CoV-2 en profesionales del Servicio de Salud de las Islas Baleares

  En aplicación de lo que dispone el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2021 sobre las pruebas de detección del SARS-CoV-2, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, el director general ha dictado la Orden de servicio, que es de obligado cumplimiento, por lo que pedimos la máxima colaboración.

  Todos los profesionales del Servicio de Salud daberán cumplimentar, antes del 31 de diciembre de 2021, el FORMULARIO CCD TRABAJADORES IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Letra de desempate para nuevos procesos de la bolsa única

  El 10 de noviembre de 2021, la Comisión de Seguimiento de Bolsa Única llevó a cabo el sorteo para establecer la letra de desempate en la clasificación de los nuevos procesos de bolsas de empleo para la selección de personal temporal estatutario y de llamamientos: la letra resultante fue la Ñ.

  Este criterio de desempate se aplicará en los nuevos procesos que se convoquen a partir de esa fecha.

 • 28/04/2021 - AVISO IMPORTANTE PARA LOS CANDIDATOS DE NUEVOS PROCESOS SELECTIVOS DEL SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES

  En la próxima convocatoria y en adelante, para participar en los procesos selectivos de concurso oposición del Servicio de Salud de las Islas Baleares deberá hacer la inscripción electrónica

  Por eso, es imprescindible que disponga del Certificado digital de persona física y de la aplicación de Firma electrónica.  

  Desde la Dirección de Área de Profesionales y relaciones laborales le recomendamos que consulte esta guía para saber cómo hacerlo

 • 11/03/2021 - Notificación y Registro de Agresiones (NIRA) a los profesionales

  Disponible para todos los profesionales del Servicio de Salud la aplicación informática NIRA, para facilitar el registro, la investigación y el análisis de las agresiones de usuarios a profesionales

Boletín nº. 62 - Buenas prácticas en el uso de los sistemas de información: uso de unidades en red compartidas vs. unidades de disco local

Segons l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (INCIBE), les causes més freqüents de la pèrdua de dades són l’esborrament accidental i les fallades dels dispositius. Altres causes solen ser els atacs per mitjà de codi maliciós (com és el cas del conegut ransomware, o programari de segrest) i els efectes d’alguna catàstrofe natural o d’un fenomen meteorològic (com ara un incendi, una tempesta elèctrica o una inundació que afectin els equips).

A Espanya, segons l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Seguretat de la Informació (ONTSI), només el 38,3 % dels usuaris fa còpia de seguretat dels seus dispositius periòdicament i, d’aquest percentatge, el 17 % ha començat a fer-ho després d’haver patit un incident de seguretat.

Butlletí núm. 62 - any 2018

En aquest sentit, l’apartat 7.2 (“Ús d’unitats ofimàtiques”) del Codi de bones pràctiques del Servei de Salut en l’ús dels sistemes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal determina el següent:

 • Amb caràcter general, la informació emmagatzemada de manera local en els ordinadors i els equips informàtics dels usuaris no serà objecte de salvaguarda per mitjà de cap procediment corporatiu de còpia de seguretat.
 • El Servei de Salut posa a disposició dels usuaris unitats ofimàtiques —que consisteixen en espai de disc en xarxa assignat a cada usuari pel personal tècnic del Servei de Salut— per contenir les salvaguardes periòdiques de les seves unitats locals.
 • Aquestes unitats corporatives no s’han d’utilitzar per a finalitats privades, ja que constitueixen una eina de treball<A[treball|feina]>, tenen una capacitat limitada i són compartides per tots els usuaris, i per això només s’ha de salvaguardar la informació que es consideri estrictament necessària. En particular, cal evitar emmagatzemar en aquestes unitats —fins i tot amb caràcter provisional o temporal— contenguts de mida gran, com ara fitxers multimèdia (música, vídeos, imatges...).

Per aquesta raó, des del Servei de seguretat de la informació volem aprofitar aquest Butlletí de Seguretat per recordar a tots els usuaris dels sistemes d’informació del Servei de Salut que evitin utilitzar els seus equips per emmagatzemar-hi informació de manera local, ja que no es fan còpies de seguretat d’aquests recursos i, per tant, no pot garantir-ne la recuperació. A més, us recomanam utilitzar els recursos en xarxa habilitats per a aquest efecte (com és el cas del SharePoint o la intranet corporativa), dels quals es fan les còpies de seguretat pertinents. Complint aquesta bona pràctica evitareu perdre dades sensibles emmagatzemades en els dispositius electrònics.