Acceso a los servicios sanitarios - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Acceso a los servicios sanitarios

Servicio de Salud de las Islas Baleares

Acceso a los servicios sanitarios

  • ¿Quién tiene acceso al sistema sanitario público de las Islas Baleares?

    El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) és l'entitat que garanteix l'assistència sanitària pública als residents de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

    Per rebre assistència sanitària pública amb càrrec a IB-Salut s'ha d'estar acreditat com assegurat o beneficiari per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), com a organisme que reconeix i acredita aquesta condició en el Sistema Nacional de Salut (SNS).

  • Documentación necesaria para acceder al sistema sanitario público

    Per accedir al Servei de Salut de les Illes Balears en el centre de salut (CS) corresponent per zona de residència cal sol·licitar la Targeta Sanitària Individual (TSI).

    • La Targeta Sanitària Individual (TSI) és el document que identifica als residents d’una Comunitat Autònoma i que facilita l’accés als serveis sanitaris del territori nacional.

Asistencia sanitaria transfronterera a la Unión Europea (UE)