Una seixantena de metges dels centres hospitalaris del Servei de Salut han participat en la X Reunió d’Internistes de les Balears, que ha tengut lloc el 6 i el 7 de setembre a l’Hotel Barceló Hamilton, en es Castell. Es tracta d’un fòrum mèdic i un punt de trobada que té com a objectiu facilitar l’intercanvi d’experiències i opinions i l’actualització de coneixements per mitjà de diverses presentacions i taules rodones. 

 

X reunió Internistes de Balears

L’acte d’inauguració ha anat a càrrec del Dr. Eduardo Rodríguez de Castro, cap del Servei de Medicina Interna de l’Hospital General Mateu Orfila i president del Comitè Organitzador; del Dr. Lucio Pallarès, president de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna; i de Manuel Yebra, director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca.

Després que el Dr. Rodríguez de Castro hagi donat la benvinguda a tots els participants, el Dr. Pallarès ha remarcat que es tracta d’una reunió “no menor”, que permet als equips dels diferents hospitals de les Illes Balears conèixer-se entre si i la tasca que duen a terme. “Aquí, a les Illes Balears, tenim gent que fa les coses molt ben fetes, grups referents que estan fent una feina de qualitat”. De fet, el 90 % de les ponències i presentacions previstes en el programa científic de la Reunió corresponen a professionals de les Illes Balears, d'acord amb el que ha dit durant la intervenció.

El director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, per la seva part, ha mostrat el seu suport a aquesta iniciativa i ha destacat el paper dels internistes en tot l’engranatge de l’assistència sanitària, tant en l’àmbit de l’atenció primària com en el de l’atenció especialitzada. La recent creació de la Unitat de Diagnòstic Ràpid de l’Hospital General Mateu Orfila “ha estat tot un encert, tot i que encara hi ha poc recorregut per analitzar-ne en profunditat els resultats”, ha afegit a tall d’exemple de la tasca que s’acompleix a l’hospital menorquí.

Durant aquestes dues jornades, els internistes de les Illes Balears han abordat qüestions relacionades amb les malalties infeccioses, cardiovasculars, autoimmunes i amb la diabetis, i han tractat sobre aspectes al voltant de la gestió i els models assistencials. Finalment, s’ha clos la trobada amb una ponència del Dr. José Francisco Quadrado, cap del Servei de Medicina Interna a l’antic Hospital Verge del Toro, sota el títol “50 años de medicina interna en Menorca”. 

A partir del dia 1 de desembre, entren en vigor els nous horaris a tots els centres, unitats bàsiques i consultoris d’Atenció Primària de Menorca amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i l’atenció sanitària, de manera que els pacients també podran demanar cita pel seu metge de capçalera, pediatre o infermera en horari de capvespre.

Segons recorda el gerent de l’Àrea de Salut, Antoni Gómez, es tracta d’un canvi d’horari d’obertura dels centres que no implica cap ampliació de jornada per part dels professionals. Els metges seguiran fent les mateixes hores de feina però distribuïdes de manera que passaran consulta un capvespre a la setmana enlloc de concentrar tota l’activitat en una jornada matinal.

Gómez Arbona assegura que, a Menorca, el canvi d’horari s’ha planificat de manera coordinada i consensuada amb els metges. Explica, també, que aquest canvi d’horari va acompanyat d’un compromís per cobrir les substitucions per vacances o per baixa que siguin necessaris, especialment en aquells centres i consultoris on hi ha més pocs facultatius, així com a reforçar el personal administratiu on faci falta per donar cobertura a tot l’horari d’atenció al públic que a partir de demà es posa en marxa.

Aquests són els nous horaris als centres de salut, unitats bàsiques i consultoris:

El personal d’infermeria de la planta de Pediatria de l’Hospital General Mateu Orfila ha completat estades formatives d’una setmana a Son Espases per actualitzar coneixements i aprendre noves tècniques de cures intensives a nounats. De manera rotatòria, un total de deu professionals s’han desplaçat a l’hospital de referència per conèixer els treballs, les tècniques i els materials que s’utilitzen a l’UCI neonatal amb l’objectiu d’aplicar aquests coneixements en l’atenció que es presta als nounats que necessiten ser traslladats a Palma durant les hores que transcorren des de l’infantament fins a l’evacuació.

Professionals programa intercanvi Son Espases

Alguns dels professionals d’infermeria de la planta de Pediatria que han participat en el programa d’intercanvi amb Son Espases.

Segons explica la supervisora d’infermeria de la planta, Virgínia Vivanco, l’experiència ha estat molt positiva per l’excel·lent acollida del personal de l’UCI Pediàtrica de Son Espases i per les facilitats i el suport prestats pel gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, Manuel Yebra, pel director d’Infermeria, Jordi Ballester, i pel cap del Servei de Pediatria, el Dr. Gabriel Moreno. La motivació dels professionals que han participat en aquest programa —que han hagut de sufragar una part de les despeses— també ha estat un factor imprescindible per poder dur a terme aquesta iniciativa, els resultats de la qual ja s’estan aplicant: s’han implementat nous protocols d’atenció als nounats i s’han incorporat nous materials, i també s’ha guanyat confiança i seguretat a l’hora d’atendre els nounats que han de romandre unes hores amb cures intensives, gràcies a l’aprenentatge de tècniques com la canalització d’un catèter central epicutani o la ventilació mecànica, entre d’altres. “La nostra estada a Son Espases també ens ha servit per comprovar la bona feina que feim a Menorca en temes com la lactància materna”, comenta Vivanco. 

El Servei d’Infermeria de Pediatria organitzarà sessions formatives per compartir els coneixements amb els companys que, per motius personals i familiars, no han pogut participar en aquest programa d’intercanvi amb Son Espases. Per la seva part, el director d’Infermeria, Jordi Ballester, valora molt positivament l’experiència per l’oportunitat de formació i reciclatge dels professionals i confia que sigui un primer pas per propiciar accions similars amb altres serveis de l’Hospital.

El passat 8 de maig es va celebrar a l'Hospital General Mateu Orfila (HGMO) una JORNADA DE CIRURGIA HEPATICA. Aquesta va consistir en La presentació inicial, en el saló d'actes, d’una sessió sobre Tècniques en Cirurgia Hepatobiliar i sobre el tractament de les metàstasis hepàtiques secundàries al carcinoma colorrectal i l'exposició d'un cas clínic.

A continuació, i ja en el bloc quirúrgic, es va realitzar la cirurgia programada del pacient comentat en la sessió, una hepatectomía esquerra ampliada, duta a terme pels Drs. Morón cap de secció de la Unitat Hepatobiliar de l'Hospital Universitari de Son Espases, Giordano, adjunt del servei de cirurgia de l'HGMO i Alcaide, cap del servei de cirurgia de l'HGMO. La cirurgia va transcórrer sense incidències, posteriorment el pacient va passar a la UCI para a les atencions postoperatòries immediates i, finalment, a la planta de cirurgia on va evolucionar satisfactòriament sent donat d'alta set dies després de la intervenció quirúrgica. Actualment, després de sis mesos des de la realització del procediment, el pacient es troba en perfectes condicions.
La jornada va despertar gran interès entre el personal sanitari de l'HGMO, comptant amb una nombrosa assistència tant de metges com de personal d'infermeria de diverses especialitats, com a cirurgia, anestèsia, oncologia, etc.

Banner directorio telefónico

Banner IBSalut