Antoni Gómez Arbona ha completat l’organigrama del nou equip que durà la direcció de l’Àrea de Salut de Menorca durant aquests quatre anys vinents. El gerent ha confiat la Direcció Mèdica al Dr. Josep Oleo Pons i la Direcció d’Atenció Primària al Dr. Josep Maria Coll Benejam, mentre que Bàrbara Duque González continuarà com a directora d’infermeria, un càrrec que ocupa des de començament d’enguany. La proposta d’organigrama s’ha traslladat al Servei de Salut perquè la ratifiqui.

Llicenciat en medicina i cirurgia i amb un màster en gestió sanitària, el Dr. Oleo té una llarga experiència en càrrecs de direcció de l’Àrea de Salut de Menorca. Des de 1996 i de manera ininterrompuda n’és membre del Comitè Directiu; durant cinc anys ha ocupat el càrrec de director mèdic a l’antic Hospital Verge del Toro; ha desenvolupat funcions de coordinació entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada, i suma un total de vuit anys exercint de director de l’atenció primària en diferents etapes.

El Dr. Coll és especialista en medicina familiar i comunitària i té un màster en seguretat del pacient i qualitat assistencial i un altre en direcció d’hospitals i empreses sanitàries. Treballa a l’Àrea de Salut de Menorca des de 2001, i des de 2007 n’és el coordinador de la Unitat de Qualitat d’Atenció Primària. El novembre de 2012 va ser escollit president de la Societat Balear de Medicina Familiar.

Bàrbara Duque és titulada en infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha treballat a l’Hospital Sant Pau i a l’Institut Guttmann (Barcelona) abans d’incorporar-se, l’any 1995, a l’equip de l’antic Hospital Verge del Toro. Ha estat supervisora de sales d’operacions, de sala de parts i de la Unitat de Cures Intensives i adjunta a la Direcció d’Infermeria de l’Àrea de Salut de Menorca durant l’anterior etapa de gerent de Gómez Arbona.

Pel que fa a la Direcció de Gestió i Serveis Generals, el gerent ha nomenat Margarita Pons Fanals. Diplomada com a tècnica d’empreses d’activitats turístiques, ha completat cursos de sistemes de gestió econòmica, qualitat i organització d’equips de treball. Des de 1989 treballa a l’Àrea de Salut de Menorca sent responsable del Servei de Facturació, del Servei de Patrimoni i cap de Gestió Econòmica abans d’assumir les funcions de la Direcció de Gestió i Serveis Generals el desembre de 2014.

El Comitè Directiu, que actua com a òrgan assessor de la Gerència, es completa amb Antoni Ligero García, director de Recursos Humans, i la Dra. Ana Trenado Andreu, cap del Servei d’Admissió de l’Hospital General Mateu Orfila. 

Banner directorio telefónico

Banner cita previa

Banner IBSalut