Segons la Llei 1/2006, d’1 de març, de voluntats anticipades, el testament vital és la manifestació per escrit d’una persona capaç que, actuant lliurement, expressa les instruccions que s’han de tenir en compte sobre l’assistència sanitària que vol rebre en situacions que li impedeixin comunicar personalment la seva voluntat, o sobre la destinació del seu cos o dels seus òrgans quan hagi mort.

En aquest document, que es pot modificar en qualsevol moment i tantes vegades com un vulgui, es pot fer referència als aspectes següents:

  • Expressió dels objectius vitals i dels valors personals.
  • Instruccions sobre les cures i els tractaments mèdics.
  • Designació d’un representant.
  • Decisió respecte a la donació dels òrgans.

alt

 

Banner directorio telefónico

Banner IBSalut