Imagen portada

Benvinguts al web de l’Àrea de Salut de Menorca, un mitjà de comunicació i difusió per donar a conèixer el serveis i els recursos disponibles, i l’activitat i els professionals que hi treballen per atendre les necessitats sanitàries de l’illa. 

L’Àrea de Salut de Menorca forma part del Servei de Salut de les Illes Balears i agrupa sota una única gerència l’Hospital General Mateu Orfila i una xarxa d’atenció primària dividida en cinc zones bàsiques de salut i integrada per cinc centres de salut, quatre unitats bàsiques de salut i tres consultoris. 

Missió:

L’Àrea de Salut de Menorca proveeix els seus usuaris de serveis sanitaris públics a fi de satisfer les seves necessitats de salut. Els proporciona una atenció sanitària integral, personalitzada, d’alta qualitat, eficient i segura, apostant sempre per la innovació tecnològica i la formació continuada per mitjà del desenvolupament d’activitats de promoció, prevenció, cures, curació i rehabilitació de la salut. 

Visió:

L’Àrea de Salut de Menorca és una organització que ofereix serveis sanitaris excel·lents orientats cap a la qualitat total, promovent el compromís i el desenvolupament dels professionals, fomentant la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, i adaptant-se a les noves necessitats de salut per oferir als seus usuaris el millor servei sanitari possible. 

Valors:

  • Atenció centrada en els pacients i en els seus familiars i en la comunitat: l’atenció prestada es caracteritza pel tracte personalitzat i equitatiu, en el qual s’estableixen relacions estables i satisfactòries amb els usuaris i en col·laboració amb la societat.
  • Transparència i ètica professional: la feina dels professionals es caracteritza per la competència, la sensibilitat i el respecte a la dignitat i la confidencialitat envers els pacients i els seus familiars.
  • Innovació i recerca: millorar la seguretat i la qualitat assistencial basada en el mètode científic i la millor evidència científica per mitjà de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
  • Eficiència i sostenibilitat dels recursos: fomentar en els professionals criteris per optimitzar els recursos.
  • Qualitat i seguretat: l’Àrea de Salut de Menorca garanteix una atenció amb la màxima seguretat i qualitat a tots els seus pacients.
  • Compromís: l’organització desenvolupa la seva activitat en un entorn respectuós amb el medi ambient i du a terme accions d’educació per a la salut de la població.

Banner directorio telefónico

Banner IBSalut