L'Hospital General Mateu Orfila és un centre públic acreditat per a la detecció i l'extracció d'òrgans i teixits i que compta amb la Unitat de Coordinació Hospitalària de Trasplantaments, tal com estableix el Decret 124/2007, de 5 d'octubre, de creació de la Xarxa Autonòmica de Coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears. L'objectiu principal d'aquesta Unitat és generar el màxim nombre d'òrgans i teixits possible per a trasplantaments, procedents del mateix Hospital o d'altres centres sanitaris de l'illa.

Aquesta Unitat està formada per professionals amb la formació adequada en tots els temes tècnics, científics, jurídics i administratius relatius a la donació i al trasplantament d'òrgans. La seva funció bàsica en el procés de donació és identificar, detectar, seleccionar els donants potencials i col·laborar en els processos de manteniment del donant, d'extracció i de transport dels equips extractors i dels òrgans. Així mateix, supervisa tot el procés diagnòstic de la mort encefàlica i fa complir fidelment la legislació en tot el procés amb autoritat, prou autonomia en la seva actuació i dependència exclusiva de la Direcció Mèdica. 

Des del punt de vista funcional, la Unitat de Coordinació Hospitalària de Trasplantaments depèn de la Coordinació Autonòmica de Trasplantaments, adscrita, per la seva part, a la direcció general competent en matèria de donació i trasplantaments de la Conselleria de Salut. 

L'equip d'aquesta Unitat està format pel Dr. Ramón Fernández-Cid Bouza, coordinador mèdic hospitalari, i per la infermera Katia Cura Larroya, coordinadora adjunta de trasplantaments. Ambdós compaginen les tasques de coordinació amb l'activitat assistencial al Servei de Medicina Intensiva.

Banner directorio telefónico

Banner IBSalut