El Grup de treball de Farmacoterapèutica de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca té com objectiu principal la sel·lecció dels medicaments que han d'estar disponibles en els centres de salut, bé sigui per la seva utilització a la sala d'urgències, o a sala de cures i que constitueixen el Catàleg de Medicaments d'Atenció Primària de Mallorca.
La selecció ha de realitzar-se en base a
 criteris documentats d'eficàcia, seguretat, conveniència i cost. Com objectiu secundari la comissió té el deure d'informar i assessorar a la Direcció Mèdica pel que fa a tots els aspectes que afecten a la utilizació de medicaments.

 

 FUNCIONS

 

  • Recollir la selecció de medicaments que han d'estar disponibles als centres de salut i que constituiran el Catàleg de Medicaments d'Atenció Primària de Mallorca. Confeccionar i publicar el Catàleg de Medicaments d'Atenció Primària de Mallorca
  • Revisar periòdicament els continguts dels catàlegs al mateix temps que es tenen en consideració els nous medicaments comercialitzats i la nova informació disponible.
  • En cas de falta de medicaments inclosos en el catàleg de manera prolongada, proposar alternatives per oferir la millor atenció possible als centres de salut. 
  • Articular les vies de comunicació amb els diferentes professionals perquè es puguin realitzar sol·licituds d'inclusió, exclusió o substitució.
  • Establir les vies de comunicació necessàries per garantir que els canvis al Catàleg (retirades, substitucions o incorporacions) siguin difosos i coneguts pels professionals d'atenció primària.

 

 FUNCIONAMENT

 

Les sol·licituds s'enviaran a través del grup. S'haurà d'omplir la Sol·licitud a GT-FAR

El contingut del Catàleg de la GAP Mallorca serà revisat de manera periòdica per part del grup així com les noves sol·licituds d'incorporació de nous fàrmacs.

La valoració es realitzarà en base a criteris documentats d'eficàcia, seguretat, conveniència i cost.

A la reunió del grup es discutiran les sol·licituds després d'haver estodiat previament la documentació associada a les mateixies. En cas de falta de consens es demanarà als membres consultors per valorar i discutir, previament a l'emissió d'un dictamen. El dictamen es comunicarà als professionals d'atenció primària.

Es faran un mínim de 3 reunions ordinàries a l'any per avaluar les sol·licituds presentades.

La convocatòria es realitzarà per part de la secretària de la comissió i es farà arribar als membres amb un mínim de 15 dies d'antelació.

El nombre de convocatòries extraordinàries dependrà de les tasques encomanades a la comissió però no excedirà a 3 a l'any.

S'haurà d'extendre acta de totes les reunions.

S'ha de redactar una memòria anual de les activitats realitzades.

 

 COMPOSICIÓ

   

Coordinadora: Directora mèdica de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca o a qui deleguiAntònia Roca
Secretària tècnica: 1 Farmacéutic/a d'Atenció Primària (FAP) Olatz Pérez
Vocals:
  - 2 Pediatres de AP Mª Elodia Alemany y Cristina Mata
  - 2 Enfermers/es de AP José Manuel Orán y Catalina Reyes
  - 2 Metges/sses AP Cristina Gadea y Lucía Íñigo. 
  - 1 FAP Amaia Alcorta

Membres consultors: responsable de fisioterapeutes, odontòlegs, comares de la gerència d'atenció primària de Mallorca, farmacèutics d'atenció primària de la gerència, CAUAP (Comissió d'Atenció urgent d'Atenció Primària) i qualsevol altre professional de la salut a qui es necessita consultar en base a la seva àrea d'expertesa.

 

 GRUP DE TREBALL FARMACO-TERAPÈUTIC DE AP MALLORCA

 NOM PROFESSIÓ CENTRE CORREU ELECTRÒNIC

 Olatz Pérez

Farmacéutica de AP Sector Migjorn  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 Amaia Alcorta

Farmacéutica de AP Sector Ponent  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 José Manuel Orán

Infermeria CS Emili Darder  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 Catalina Reyes

Infermeria CS Pollença

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Cristina Gadea

Metgessa de família CS Ca'n Pastilla (UBS Arenal)  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 Lucía Íñigo

Metgessa de família CS Es Raiguer (Binissalem)

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Mª Elodia Alemany 

Pediatra CS Felanitx  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 Cristina Mata

Pediatria CS Palma Nova (Na Burguesa)

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Antònia Roca

Directora mèdica Directiu GAP  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
 
 CONTACTE

 

  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 PUBLICACIONS

 

  

Agenda AP Mallorca

Octubre 2023
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31