Els objectius específics de l'EQUIP PROA GAPM (AREA), inclouen: 

  • Aconseguir la certificació PROA de la GAPM segons els estàndards que es marquen a nivell del PRAN Nacional 
  • Elaborar el programa MARC per a l'àrea de salut, el seu seguiment i anàlisi, així com de la difusió dels resultats
  • Elaborar l'informe de seguiment anual, que englobi els estàndards que s'han desenvolupat a la Norma de Certificació dels Equips PROA Comunitàris  
  • Elaborar el programa formatiu dirigit als professionals relacionats amb l'ús d'antibiòtics (la indicació, dispensació o administració d'antibiòtics) a les indicacions d'ús de les tècniques de diagnòstic ràpid al punt d'atenció als professionals sanitaris, la seva correcta realització i la interpretació adeqüada dels resultats, adaptada als diferents grups professionals.  
  • Donar suport tècnic a la implementació de l'ús de les tècniques de diagnòstic ràpid en el punt d'atenció (protocols, guíes d'utilizació, etc.)  
  • Fomentar la cultura d'ús adequat dels antibiòtics i la seva pressió per damunt de les resistències bacterianes entre professionals i la ciutadania
  • Representar a la GAPM a les diferents estructures autonòmiques de cordinació del PRAN i amb altres gerències 
  • Cordinar i donar suport als referents del PROA dels centres de AP en les seves funcions específiques