Per què Not-i-Fic?

Un dels objectius de la Comissió de Seguretat del Pacient a Atenció Primària de Mallorca és millorar la seguretat dels pacients basant-se en dos conceptes clau, per un costat prevenir els errors i els esdeveniments adversos derivats de l’activitat sanitària, i per l'altra, aprendre dels errors a fi d’oferir una atenció primària més segura. Un element estratègic per assolir aquesta fita és el fet de tenir un sistema de notificació i aprenentatge, ja que es tracta d'una eina que serveix per reforçar la infraestructura de recerca, aprenentatge i intercanvi d’informació, garantint que els incidents relacionats amb la seguretat del pacient es transformin en millores per al sistema.

Des de juliol de 2019, els professionals d'Atenció Primària de Mallorca poden emplear Not-i-fic, un sistema de notificació d’incidents i aprenentatge, compartit amb l’Hospital Universitari Son Espases que permet millorar la seguretat del pacient des de l’anàlisi de situacions, problemes i incidents que s'hagin produït o puguin produir dany als pacients. És necessari que aquest aplicatiu es nodreixi de les notificacions de tots els professionals d'Atenció Primària de Mallorca, per tal que ens ajudi a conèixer els punts febles del sistema i quins factors han contribuït a la falta de seguretat. Amb l'objectiu d'establir mesures específiques de millora que ens ajudin a evitar que aquestes situacions es repeteixin.

 

Què és Not-i-Fic?

Un sistema de notificació i aprenentatge d’incidents adversos relacionats amb l’assistència sanitària.

 

Qui pot notificar?

Tots els professionals sanitaris i no sanitaris de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca que estiguin implicats o hagin presenciat un incident de seguretat, que hagi afectat o pugui haver afectat a un pacient.

 

Què es pot notificar?

Qualsevol esdeveniment advers derivat de l’activitat sanitària, tant pel que fa a l’ús de medicaments, com relacionat amb la identificació inequívoca de pacients o amb esdeveniments que ocorren en el procés de cura.

 

Quin són els principis bàsics de la notificació?

La notificació d’esdeveniments és VOLUNTÀRIA, ANÒNIMA, CONFIDENCIAL i NO PUNIBLE.

 

A on es pot notificar?

Podeu fer-ho a través de l’enllaç que trobareu a Not-i-fic a la pàgina web de la gerència https://www.ibsalut.es/apmallorca

 

 

Com es pot notificar?

Consulta i descarregat el Manual Not-i-fic per als professionals d'Atenció Primària de Mallorca