Aquesta és la llista de plaçes de nova incorporació que el Ministeri de Sanitat i Consum va atorgar a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca l'any 2020: 

 

MIR

 

  Distribució

 

IIR

 

  Distribució

 

50

 

  4 - CS Camp Redó (Palma)    

  3 - CS Coll d’en Rabassa (Palma)

  3 - CS Emili Darder (Palma) 

  3 - CS Escola Graduada (Palma)

  2 - CS Martí Serra (Marratxí)

  4 - CS Platja de Palma - Can Pastilla (Palma)

  4 - CS Sa Torre (Manacor)

  3 - CS Sant Agustí (Palma)

  5 - CS Santa Ponça - Calvià

  1 - CS Serra Nord (Sóller)

  5 - CS Son Pisà (Palma)

  3 - CS Son Rutlan (Palma) 

  5 - CS Son Serra - La Vileta

  5 - CS Trencadors (S'Arenal de Llucmajor)

 

 

14

  2 - CS Coll d’en Rabassa (Palma)

  2 - CS Sa Torre (Manacor)

  2 - CS Sant Agustí (Palma)

  1 - CS Santa Ponça - Calvià

  2 - CS Son Gotleu (Palma)

  1 - CS Son Pisà (Palma)

  1 - CS Son Rutlan (Palma) 

  1 - CS Son Serra - la Vileta (Palma)

  2 - CS Trencadors (S'Arenal de Llucmajor)

       

 

 

Guia de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de Mallorca 2020

   

                                                                                                                         

Itinerari rotacions

 

 

 

MIR R1

 

  Hospital Son Espases

 

  Hospital Son Llàtzer

 

  Hospital de Manacor

 

  Hospital d'Inca

 

IIR R1

 

  Itinerari de rotació

 

 

Procediment per a la incorporació de residents a la UDMAFiC

Després d'incorporar-se a la UDMFiC, cada resident tria —segons l'ordre de puntuació obtengut en l'examen de MIR/IIR— el centre de salut on es  formarà, durant quatre anys en el cas dels MIR i dos anys en el cas dels IIR. 

Documentació que han d’aportar els nous residents:

  • 2 fotos de mida de carnet.
  • 2 fotocòpies per totes dues cares del document d'identitat. En cas de residents extracomunitaris, si el permís caduca en breu, per formalitzar el contracte també cal presentar la sol•licitud de renovació.
  • 2 fotocòpies compulsades del títol o de l’homologació. Es poden compulsar presentant l’original i les fotocòpies en el Registre de la Gerència d’Atenció Primària o a la Unitat Docent, tots dos situats al C/ de l’Escola Graduada, 3, de Palma. 
  • 2 fotocòpies del número d’afiliació a la Seguretat Social (que no és el mateix que la targeta sanitària). Si no en teniu o l’heu perdut, el podeu sol·licitar a l’INSS.
  • 2 fotocòpies del número de col·legiat: cal col·legiar-se en el col·legi  oficial corresponent de les Illes Balears (visitau la <www.comib.com> per a medicina i <www.infermeriabalear.com> per a infermeria).
  • ½ original del resguard d’adjudicació de la plaça, signat, i 1 fotocòpia.
  • 2 fotocòpies de les dades bancàries (llibreta o certificat de titularitat) on vulgueu cobrar la nòmina (cal consignar l’IBAN).
  • Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.

 

Aquesta llista inclou tant la documentació que s’ha d'entregar al Departament d’Atenció al Professional de la Gerència d’Atenció Primària per formalitzar el contracte com la que s’ha d'entregar a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària, per arxivar-la a l’expedient.

Tota la documentació s’ha d’entregar a les secretàries de la Unitat Docent. Els documents específics dels residents extracomunitaris (NIE, permís de residència, permís de treball per compte d’altri) s’han d’entregar al Departament de Recursos Humans, a més d’una còpia per a la Unitat Docent, per arxivar-la a l’expedient.

Juntament amb les fotocòpies del NIE, els residents a qui aviat venci el permís d’estada també han d’entregar 2 fotocòpies de la sol·licitud de pròrroga del permís.

A més, els residents extracomunitaris han de consultar al Departament de Recursos Humans de la Gerència d’Atenció Primària quina documentació han d’aportar i quins tràmits específics han de seguir atesa la condició d’extracomunitaris. Tel. 971 17 58 80/90 (ext. 76449)

Abans de formalitzar el contracte, cada resident s’ha de sotmetre a un examen mèdic per comprovar que no pateix cap malaltia ni està afectat per cap limitació —física o psíquica— que sigui incompatible amb les activitats professionals que exigeix el programa formatiu corresponent. El contracte quedarà sense efecte si, una vegada complit el procediment previst en la convocatòria per la qual el resident hagi obtengut la plaça, es resol que no ha superat aquest examen mèdic (art. 2.4 del Reial decret 1146/2006).

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals s’encarrega de les revisions de salut laboral, de la prevenció de riscos laborals (embaràs, lactància...), dels exàmens de salut per incorporar-se a la residència, del seguiment de les punxades accidentals, de l’adequació de l’activitat per risc en l’embaràs, etc. Les responsables són les doctores Manuela Besalduch i Catalina Verger, ubicades a l'Hospital Universitari Son Espases.

Agenda AP Mallorca

Agost 2020
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31