Indicadors d’avaluació del Programa
 
 Captació

 

Nombre d’infants de menys d’1 any inclosos en el Programa de Salut Infantoadolescent x 100

________________________________________________________________________________________________________________

Nombre total d’infants d’1 any del contingent

 

 Seguiment

 

Nombre d’infants de menys de 2 anys que tenen anotats en 6 ocasions diferents controls del Programa x 100

____________________________________________________________________________________________________________________

Nombre total d’infants de 2 anys del contingent
(s’exclouen les visites no programades per aquesta raó)

 

 

Nombre d’infants de fins a 15 anys als quals s’ha fet la revisió dels 12-14 anys x 100

___________________________________________________________________

Nombre total d’infants de fins a 15 anys del contingent

 

Activitats grupals

 

Nombre d’infants fins a 14 anys que han participat en activitats grupals del Programa* x 100

__________________________________________________________________________________________________
    

Nombre total d’infants fins a 14 anys    


* Inclou infant = unitat familiar = cuidador i requereix la participació en el 80 % del temps de l’activitat

 

 

Formació
Professionals de l’atenció pediàtrica amb formació específica sobre el Programa de Salut Infantoadolescent a l’atenció primària.


Qualitat
El grup de treball d’actualització del Programa de Salut Infantoadolescent treballarà de manera coordinada amb la Comissió Tècnica d'Indicadors de Qualitat Assistencial d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears per establir indicadors propis del Programa. Els indicadors reflectiran les recomanacions d’indicadors de qualitat per a l’atenció primària a Europa referits a la prevenció i la promoció de la salut.
(Ewald DA, Huss G, Auras S, Caceres JR, Hadjipanayis A, Geraedts M. Development of a core set of quality indicators for paediatric primary care practices in Europe, COSI-PPC-EU. Eur J Pediatr. 2018 Jun;177(6):921 933).

   

   

 

Agenda AP Mallorca

Juliol 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31