Actualment, les línies de recerca de la Unitat d'Investigació d'Atenció Primària són les següents:

 

Càncer: epidemiologia, prevenció i atenció

 

Cures d'infermeria

 

Epidemiologia i reducció del risc cardiovascular

 

Recerca sobre serveis

 

Malalties infeccioses

 

Malalties respiratòries

 

Prevenció, promoció i determinants de la salut

 

Salut mental