Captació 

Per garantir una incorporació correcta a l’esquema de visites que el Programa proposa és fonamental millorar la coordinació amb l’atenció hospitalària. Per aquesta raó el Programa proposa estendre a tots els centres l’assignació de pediatre i la cita en la primera visita del Programa des de l’atenció hospitalària.

 

En general, la captació s’ha de fer fonamentalment per mitjà d’un informe de continuïtat de les cures dels hospitals, per demanda directa al centre de salut o per derivació de la comare o de la unitat de neonatologia de l’hospital de referència. També és important la captació tardana a la consulta a demanda o quan el cas es derivi des d’altres nivells d’atenció sanitària o social.

 

Activitats individuals

Per mitjà del calendari de visites establit en els controls programats, els integrants de l’equip d’atenció primària han de dur a terme una sèrie d’actuacions que s’estenen fins als 14 anys d’edat. El calendari de controls programats ha de servir com a guia orientativa de les activitats recomanades per a cada edat de l’infant, a fi d’assolir els objectius del Programa.

 

Annexos per a professionals

El Programa inclou annexos dirigits als professionals, que desenvolupen de manera teòrica i en una dimensió pràctica els contenguts del Programa, a més de subprogrames, com ara el Calendari Quirúrgic de Pediatria, que inclou la revisió dels principals trastorns que s’han d’identificar en el decurs del Programa i que poden requerir una intervenció quirúrgica, per als quals s’estableixen criteris de derivació.

 

Recomanacions per a famílies

El Programa també inclou material editat per a les famílies a tall de fitxes informatives —que s’han d’entregar durant les visites individuals— sobre diferents aspectes de prevenció i promoció de la salut infantil. Aquesta informació reforçarà el consell breu que es doni a la consulta pediàtrica.

 

Activitats grupals d’educació per a la salut 

En tots els controls cal tractar sobre els aspectes i els temes concrets d’educació per a la salut corresponents a l’edat de l’infant, i donar un consell breu en el marc de la consulta. Hi ha molts de centres que fa anys que fan activitats grupals de promoció de la salut, però com a novetat d’aquesta actualització s’incorporaran com a part integral del Programa. El Programa inclou material estructurat per fer sessions grupals (introducció teòrica i metodològica a aquest tipus d’activitats, amb indicació de la població diana, la periodicitat i les condicions per fer-les, la tipologia de les intervencions i de les tècniques) a fi de facilitar la incorporació progressiva d’aquestes activitats als centres de salut.

 

Inicialment hem inclòs activitats grupals de parentalitat positiva, en línia amb l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut, com a punt clau per al desenvolupament que permeti estructurar les bases fonamentals de l’individu, i activitats de salut i malaltia en la infantesa per millorar el grau de coneixement de les famílies.

   

   

 

Agenda AP Mallorca

Juliol 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31