La Unitat de Farmacèutics d’Atenció Primària té com a funció principal promoure activitats orientades a l’ús racional dels medicaments i estendre-les als altres professionals d’aquest nivell assistencial. Entre les activitats principals en destaquen aquestes: 

Informació i formació sobre medicaments:

 • Resolució de consultes farmacoterapèutiques.
 • Sessions clíniques farmacoterapèutiques.
 • Informació sobre nous fàrmacs introduïts en el mercat.

Avaluació de l’ús de medicaments o ús racional dels medicaments:

 • Monitoratge i seguiment dels indicadors de la qualitat de la prescripció.
 • Maneig dels sistemes d’informació de la prestació farmacèutica.
 • Suport a la prescripció informatitzada. Sistema de recepta electrònica.
 • Revisió de tractaments de pacients ambulatoris amb patologies cròniques.

Gestió dels medicaments:

 • Gestió de les farmacioles dels centres d’atenció primària, dels SUAP i dels PAC.
 • Selecció dels medicaments de les farmacioles.

Farmacovigilància

 • Informació sobre les alertes. Comunicació dels riscos dels medicaments als professionals sanitaris.
 • Suport a les notificacions de la targeta groga.
 • Informació de problemes de subministrament de medicaments.
 • Col·laboració amb el Centre Autonòmic de Farmacovigilància.

Assessorament tècnic a les estructures del Servei de Salut:

 • Participació en la Comissió Farmacoterapèutica de la Comunitat Autònoma.
 • Participació en la Comissió d’Indicadors de la Qualitat de la Prescripció.
 • Participació en la Comissió d’Investigació de l’Atenció Primària.
 • Participació en la Comissió d’Atenció Urgent de l’Atenció Primària.
 • Participació en la Comissió de Seguretat del Pacient.

Educació per a la salut:

 • Activitats de promoció de la salut.

Coordinació entre els nivells assistencials i farmàcia comunitària.

 

Distribució de l'equip de farmàcia per sectors sanitaris

 

 

   Coordinadora dels farmacèutics d'Atenció Primària de Mallorca 

 
Aina Soler Mieras

 

 

 

 

 

Farmacòloga Clínica

Tècnica de salut de la Gerència d'atenció primària de Mallorca 

 

 Sector

 

Farmacèutic/farmacèutica

 

Ubicació

 

Centres de salut als quals dona cobertura

 

 Ponent

 

Amaia Alcorta Lorenzo

 

  CS Sant Agustí

 


 

 

 

 

 

 

 

 Maria Lluïsa Sastre Martorell

 

  CS Son Rutlan

 

 

Ana Vanrell Ballestero

 

  CS Na Burguesa

  (Palmanova)

 

 

Bárbara Ana Ferrer Jaillard

  

  CS Santa Ponça 

  (Calvià)

 

 

 Migjorn

 

Olatz Pérez Rodríguez

 

  UBS Alaró

 

 

 Francesc Company Bezares

 

  UBS Badia gran

 

 

Francisca Ramis Riera 

 

  CS Coll d'en Rabassa

 

 

Raquel Seco Melatunche

  CS Platja de Palma

 

 

 Llevant 

 

Ana Aurelia Iglesias Iglesias

 

  CS Porto Cristo (Manacor)

 

 

Marta Rovira Vila

 

  CS Pere Garau

 

 

Agustín González Vicens

  CS Capdepera

 

 Tramuntana

 

 

Ángel García Álvarez

 

  CS Es Blanquer (Inca)

 

 

 

Guillem Marc Campins Adrover 

  

  CS Torrent de Sant Miquel

  (sa Pobla)

 

       

 

 

 Publicacions:

 

 Projectes en marxa:

Programa del polimedicat d'acció preferent.
Relacionat amb l’interès de la Gerència d’Atenció Primària d’implementar la Guia de recomanacions per a l’atenció de pacients polimedicats, en la qual la Unitat de Farmacèutics d’Atenció Primària fa una tasca de revisió dels tractaments dels pacients de més de 75 anys amb més de 10 medicaments prescrits de manera crònica en el sistema de recepta electrònica amb la finalitat de poder prevenir l’alt percentatge de problemes relacionats amb la medicació, a més de reduir la polimedicació, relacionada amb l’aparició de problemes de salut.

Estudi pilot: Análisis de la efectividad, factibilidad y aceptabilidad de un programa de atención farmacéutica en farmacia comunitaria en la adherencia al tratamiento hormonal adyuvante en pacientes con cáncer de mama.
Aquest treball s’ha desenvolupat amb l’objectiu d’avaluar l’eficàcia d’un programa d’atenció farmacèutica en pacients oncològics. Es tracta d’un projecte de recerca enfocat a desenvolupar-lo en l’àmbit de la farmàcia comunitària, dissenyat amb la col·laboració de farmacèutics de diferents nivells assistencials. 

 

 Webs relacionats: 

              

_____________________________

Agenda AP Mallorca

Juliol 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31