Un total de 61 pacients oncològics de l’Hospital General Mateu Orfila han millorat en qualitat de vida i han recuperat parcialment el pes perdut gràcies a la intervenció de suport nutricional que han rebut durant el seu tractament de radioteràpia o quimioteràpia. Es tracta dels primers resultats obtinguts un any després d’implantar-se un projecte d’investigació que promouen el Dr. Gabriel Mercadal, Doctor en Farmàcia i Nutrició i especialista en farmàcia hospitalària al Mateu Orfila, i el dietista-nutricionista associat al servei, Josep Lluch, amb el suport de tot un equip multidisciplinar de professionals (oncòlegs, metges especialistes en Cures Pal·liatives, farmacèutics, infermeria, dietistes-nutricionistes...).

Aquest estudi pilot ha consistit en valorar la situació nutricional amb un mètode de cribatge nutricional –el test Malnutrition Screening Tool (MST)–  de tots els pacients neoplàsics majors de 18 anys que han visitat les consultes externes d’oncologia mèdica de l’Hospital de Dia per iniciar tractament amb radioteràpia o quimioteràpia.  Davant un screening positiu s’ha valorat de forma més completa l’estat de nutrició mitjançant la Valoració Global Subjectiva (VSG).

imagen

Josep Lluch, dietista-nutricionista, i el Dr. Gabriel Mercadal, Doctor en Farmàcia i Nutrició


Des de març de 2014 a març de 2015 s’han analitzat 112 pacients amb una mitjana de 64 anys, dels quals 71 han resultat positius per a risc de desnutrició. Es tracta de 35 homes i 36 dones amb diagnòstics tumorals principalment de càncer colorectal, de mama i de pulmó.

D’aquests 71 pacients, un total de 61 han rebut una intervenció nutricional per part del Dietista-Nutricionista i s’ha analitzat l'impacte d’aquesta intervenció en la qualitat de vida del pacient oncològic a través del qüestionari de EORTC QLQ-C30, on s’ha constatat una millora en la qualitat de vida a partir de les intervencions de l’estudi, segons expliquen els responsables del projecte.

“D’altra banda, també trobam millora en la pèrdua de pes, un dels principals símptomes de càncer. La població estudiada presenta una mitjana de pèrdua de pes de -6,34 kg. Durant el seguiment, s’ha observat una recuperació parcial del pes perdut d’uns 2,86 Kg després de 6 mesos de la primera valoració”, explica en Josep Lluch. Destaca també la millora en el diagnòstic nutricional donat per el qüestionari VSG realitzat per el Dietista-Nutricionista. “En la primera visita el 57,1% dels pacients van ser classificat amb risc de desnutrició o desnutrició moderada. En canvi, en les valoracions posteriors, aquest percentatge va baixar a un 30%.”

La desnutrició és molt freqüent en els pacients oncològics i està present en el 40-80% dels casos depenent del tipus de tumor, localització i estadi tumoral. La malnutrició s’associa a un augment en el nombre i gravetat de les complicacions, la qual cosa comporta una major morbimortalitat en aquests pacients, una disminució de la tolerància al tractament oncològic i una disminució de la qualitat de vida del pacient.

Tot i tractar-se de resultats preliminars, els dos professionals que promouen el projecte d’investigació a l’Hospital General Mateu Orfila confien que les primeres dades  “serveixin per potenciar aquest protocol de diagnòstic de l’estat nutricional de cara a integrar-se definitivament en la valoració global del pacient i ser una prioritat en el seu pla terapèutic.”

imagen

Unitat d'Hospital de Dia de l'Hospital General Mateu Orfila.

Banner directorio telefónico

Banner IBSalut