El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital General Mateu Orfila ha editat el Pla de part i naixement, dirigit a les dones embarassades, perquè puguin expressar per escrit la seva voluntat i les seves preferències amb relació a l’atenció que volen rebre en el moment del part.

Esther Rebull entregant el Pla de part i naixement
La comare Esther Rebull entregant el Pla de part i naixement a una gestant i a la seva parella a la consulta del Centre de Salut Verge del Toro (Maó).

Es tracta d’un petit llibre que recull informació sobre tot el procés —des del període de dilatació o la fase d’expulsió fins a la cura i l’atenció immediata del nounat—, en el qual les gestants poden manifestar els seus desitjos sobre les diferents alternatives que tenen a l’abast, igual d’eficaces o segures: hi poden indicar, per exemple, quin ambient els agradaria a la sala de parts, si prefereixen el monitoratge continu o el discontinu durant la dilatació, si volen algun tipus d’analgèsia farmacològica o epidural o si tenen decidit donar la sang del cordó umbilical.

Són les comares dels centres de salut d’atenció primària les encarregades d’entregar a les gestants el llibre del Pla de part i naixement, d’oferir-los tota la informació necessària i de resoldre els dubtes que els puguin sorgir. Aleshores, quan arriba el moment del part, l’embarassada ha d’entregar el llibre emplenat i signat durant el procés d’ingrés hospitalari.

Aquest Pla millorarà la comunicació de les gestants amb el personal de la Sala de Parts, a la vegada que els permetrà centrar-se a viure amb satisfacció l’experiència de la maternitat. No obstant això, no es tracta d’una planificació que s’hagi de seguir de manera estricta, ja que en un part intervenen moltes variables i hi poden sorgir complicacions que poden aconsellar introduir-hi canvis i adaptar-se a diferents protocols d’actuació clínica, uns canvis que sempre es comunicaran a la gestant per obtenir-ne el consentiment.

Banner directorio telefónico

Banner IBSalut