Activitats grupals d’educació per a la salut

En tots els controls cal tractar sobre els aspectes i els temes concrets d’educació per a la salut corresponents a l’edat de l’infant, i donar un consell breu en el marc de la consulta. Hi ha molts de centres que fa anys que fan activitats grupals de promoció de la salut, però com a novetat d’aquesta actualització s’incorporaran com a part integral del Programa. El Programa inclou material estructurat per fer sessions grupals (introducció teòrica i metodològica a aquest tipus d’activitats, amb indicació de la població diana, la periodicitat i les condicions per fer-les, la tipologia de les intervencions i de les tècniques) a fi de facilitar la incorporació progressiva d’aquestes activitats als centres de salut.

Inicialment hem inclòs activitats grupals de parentalitat positiva, en línia amb l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut, com a punt clau per al desenvolupament que permeti estructurar les bases fonamentals de l’individu, i activitats de salut i malaltia en la infantesa per millorar el grau de coneixement de les famílies.

 

 

 

  Taller de salut infantil 

   
   

 

Autors de les activitats grupals
− Helena Corral Barea, pediatra del Centre de Salut Camp Redó (Palma)
− Catalina Núñez Jiménez, metgessa del Centre de Salut Trencadors (S’Arenal de Llucmajor)

Revisors de les activitats grupals 
− Clara Vidal Thomàs, infermera del Gabinet Tècnic d'Atenció Primària de Mallorca
− Bartolomé Villalonga Mut, infermer del Centre de Salut Es Blanquer (Inca)
− Aina Soler Mieras, metgessa del Gabinet Tècnic d'Atenció Primària de Mallorca 

 

   

   

 

Agenda AP Mallorca

Gener 2019
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31