\ El Programa d’atenció als pacients polimedicats d’actuació preferent se centra en persones de més de 75 anys que prenen més de deu medicaments

Dotze centres de salut de Mallorca han revisat la medicació de 1.048 persones grans en el marc del Programa d’atenció als pacients polimedicats d’actuació preferent, iniciativa que impulsa la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i que se centra en persones de més de 75 anys que prenen més de deu medicaments. Amb aquesta revisió es pretén millorar els resultats i reduir els efectes adversos de la medicació. Després d'estudiar els casos, s’han fet propostes de millora de tractament a 1.015 pacients entre els mesos de maig de 2016 y de 2017.
 
Els responsables del Programa destaquen que l’atenció dels pacients amb alguna malaltia crònica i la polimedicació són dos dels grans reptes per millorar l’assistència sanitària. En aquest sentit, indiquen que més d’un terç dels casos urgents als centres d’atenció primària presenta un resultat negatiu associat a la medicació i més del 70 % dels esdeveniments adversos es podrien prevenir.


Entre les possibles conseqüències adverses de la polimedicació destaquen la falta d’eficàcia terapèutica o preventiva, les interaccions entre medicaments, l’increment del nombre d’ingressos hospitalaris, l’alta morbimortalitat, el risc més alt de patir caigudes i l’ús ineficient dels recursos sanitaris. Un problema afegit són el disseny dels envasos i l’aparença de la medicació, que tampoc ajuda la gent gran a encertar quina pastilla toca. El risc de cometre errors en la presa de la medicació augmenta amb el nombre de medicaments.
 
Així doncs, al començament  del Programa (maig de 2016), a tot Mallorca hi havia dotze mil pacients de més de 75 anys que prenien més de deu medicaments, i per això eren candidats a participar en el Programa. Actualment els dotze centres de salut que ja s’hi han adherit han aconseguit revisar la medicació de 1.048 pacients, a 1.015 dels quals s’ha fet alguna proposta per millorar el tractament. Els centres adherits en la primera fase són aquests: a Palma, Pere Garau, Son Ferriol, Son Gotleu i Son Rutlan; a la part forana, Es Pla (Sineu), Felanitx, Nuredduna (Artà), Ponent (Andratx), Santa Maria, Ses Roques Llises (Vilafranca), Torrent de Sant Miquel (sa Pobla) i Xaloc (Campos). Recentment s’hi han sumat els centres de salut Es Raiguer (Binissalem) i Sa Torre (Manacor). De manera progressiva aniran incorporant-s’hi els altres centres.
 
La revisió, una tasca en equip

La revisió sistemàtica de la medicació és un examen estructurat dels medicaments que pren cada pacient amb l’objectiu final d’aconseguir que els beneficis en la seva salut siguin els més grans que es poden esperar.
 
En aquesta tasca participa inicialment el farmacèutic d’atenció primària del centre de salut (actualment n’hi participen set) i el microequip format pel metge de família i la infermera comunitària de referència del pacient. El treball en equip permet adequar els tractaments farmacològics a les particularitats de cada pacient tenint en compte les malalties que pateix i el moment de l’evolució en què estan, l’esperança de vida i les preferències del pacient.
 
Funcionament del Programa 

Cada integrant del microequip té unes funcions en el Programa orientades a revisar el tractament farmacològic de cada pacient. El farmacèutic inicia el circuit revisant i adequant la medicació; tot seguit, la infermera revisa el compliment del tractament i la informació que el pacient en té. La proposta del farmacèutic i la informació recollida per la infermera queden recollides en un informe de pacient polimedicat que s’adjunta a la història clínica del pacient, i amb aquestes dades el metge de família el cita per actualitzar el tractament.
 
Funció dels farmacèutics d’atenció primària

Els farmacèutics revisen sobretot cinc aspectes de la medicació:
 

  • Indicació: comproven si el medicament està indicat, si hi ha duplicitats i si hi ha alguna indicació sense tractament.
  • Eficàcia: analitzen si s’estan assolint els objectius terapèutics i si hi ha alguna interacció que afecti l’eficàcia del tractament.
  • Seguretat: investiguen si hi ha interaccions que comprometin la seguretat i quins riscos de reaccions adverses al medicament presenten els medicaments dels pacients. També revisen les darreres alertes de seguretat emeses per l’Administració.
  • Compliment: utilitzen una mesura indirecta del compliment amb el registre de dispensacions a les oficines de farmàcia per mitjà del sistema de recepta electrònica. S’assumeix que si el pacient recull un medicament és probable que el prengui, tot i que aquest punt l’ha de confirmar posteriorment la infermera comunitària en l’entrevista amb el pacient.
  • Eficiència: analitzen si hi ha alternatives més eficients i si es poden millorar els indicadors de prescripció corporatius.

 
Funció de les infermeres comunitàries

La tasca de les infermeres se centra a tornar a revisar el compliment en l’entrevista amb el pacient per mitjà del test de Morinski-Green, amb el qual valoren la informació que el pacient té sobre el tractament i alguns coneixements bàsics: per exemple, li demanen si sap per a què serveix l’àcid acetilsalicílic i comproven si maneja correctament la tècnica d’administració dels fàrmacs que s’administren amb dispositius complexos o que presenten alguna particularitat, com ara els inhaladors.
 
Funció dels metges de família

Finalment, el metge de família és qui pren la decisió d’aplicar els canvis oportuns. En la cita amb el pacient consensua amb aquest i amb l’acompanyant si retira o no un medicament determinat o si canvia les pautes del tractament, i els explica la necessitat d’introduir aquestes modificacions i programar el seguiment del pacient.
 
Les propostes de millora són fetes des del marc teòric i no sempre són aplicables, perquè s’han provat prèviament amb mals resultats o bé per la resistència del pacient a canviar la medicació, etc. Actualment el Programa està en la fase de seguiment en els primers set centres de salut que s’hi varen adherir.

0
0
0
s2sdefault

Agenda AP Mallorca

Novembre 2021
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30