Logo ASEF

TAC HFOR

L'Hospital de Formentera ha hagut de reformar la sala de Radiologia per instal·lar el TAC, un tomògraf d'última generació de 16 talls, que entre les seves principals novetats presenta un sistema de reconstrucció avançada que a més de millorar la qualitat d'imatge garanteix una reducció de la radiació fins un 70%, així mateix compta amb eines de control de dosi DoseCheck, modulació de dosi per a òrgans sensibles, i un sistema d'estalvi d'energia dissenyat per reduir el consum en més del 62% en comparació amb les tecnologies prèvies.

L'estimació de les obres d'adequació de l'espai, que van començar el passat 7 de febrer, era de tres mesos, encara que, com que s'han anticipat tant l'execució com l'arribada del TAC, es preveu que la instal·lació del TAC es realitzi en els propers dies, la formació als tècnics comenci la setmana del 9 d'abril i es prolongui al llarg d'un mes. Una vegada finalitzat el període de formació, es preveu que el TAC pugui ser operatiu el maig.

S'ha ampliat la superfície del servei de Radiologia en 32 m2 per donar cabuda al nou aparell — ha passat de 110 m2 a 142 m2—. La nova sala que acollirà el TAC disposarà de prop de 60 m2 i comptarà amb dos accessos diferenciats per a pacients hospitalitzats i ambulatoris.

L'import de licitació va ser de 495.374 € (IVA inclòs), però finalment es va adjudicar per 321.860 € (IVA inclòs) i contempla, a més de l'adquisició del TAC, les obres d'adequació de l'espai i el manteniment integral durant dos anys.

La convocatòria per a aquest concurs es va publicar el 15 de setembre al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i va comptar amb la participació de quatre empreses, Toshiba, Philipps, Siemens i General Electric que finalment ha estat l'adjudicatària.

El director de l'Hospital de Formentera ha manifestat, “estam molt satisfets de l'arribada del TAC i del ritme de les obres que han permès anticipar els temps estimats d'obra.”

Carmen Santos, directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la seva part destaca “les possibilitats d'autonomia que oferirà el nou TAC a l'Hospital de Formentera i que permetrà millorar la capacitat diagnòstica i augmentar la cartera de serveis del centre formenterenc”.

Vehicles SUAP

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha renovat la flota de vehicles del Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP). La consellera de Salut ha presentat la nova flota, amb la qual es cobreix l’atenció urgent domiciliària dels centres de salut que disposen d’aquest servei (CS Vila, CS Sant Antoni i CS Santa Eulària).

A començament d’any es varen adquirir tres nous vehicles, de tipus híbrid atès el compromís de l’Administració amb el medi ambient. En conseqüència, els vehicles que prestaven servei als SUAP han passat a formar part dels serveis extrahospitalaris per a l’atenció domiciliària de la Unitat d’Hospitalització a Domicili i de la Unitat de Cures Pal·liatives.

Opera retina

El Servei de Salut de les Illes Balears ha ampliat la cartera de serveis de l’Hospital Can Misses amb la implementació d’una nova intervenció quirúrgica: la cirurgia de vitri/retina, una de les operacions amb més complexitat en l’especialitat d’oftalmologia i fins ara el motiu de principal derivació a l’Hospital Universitari Son Espases. S’estima que d’ara endavant s’evitaran devers 220 trasllats l’any a l’hospital de referència.

Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Patricia Gómez, que —acompanyada pel director general del Servei de Salut, Juli Fuster; per la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, Carmen Santos, i pel cap del Servei d’Oftalmologia, Javier Fernández— ha presentat a l’Hospital Can Misses aquesta nova intervenció, que a més d’evitar un gran nombre de desplaçaments oferirà més qualitat assistencial als pacients d’Eivissa i de Formentera.

Llegeix més: Els ciutadans d'Eivissa i Formentera ja es poden beneficiar del nou servei de cirurgia de retina...

Club lectura crítica d'articles

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha impulsat una nova iniciativa com a eina de discussió d'articles científics i de trobada de professionals per discutir de manera crítica, la validesa i aplicabilitat d'articles de revistes científiques: el club de lectura crítica d'articles científics. Una trobada multidisciplinar de professionals que es reunirà mensualment amb l'objectiu de consolidar coneixements metodològics, estadístics i de redacció científica.

Aquesta trobada va dirigida a titulats sanitaris del grau de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i a MIR (Metges Interns Residents) de Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna i Infermeres Internes Residents (IIR) i es tractaran específicament casos pràctics.

A la primera sessió els participants han conegut el protocol de recerca bibliogràfica, la descripció dels possibles tipus d'estudis descrits en els articles científics i se'ls ha orientat sobre el tipus d'estudis més adequats en funció de la pregunta d'investigació, a més d'introduir els conceptes bàsics de lectura crítica. La part teòrica ha anat a càrrec de Maria Costa, documentalista de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera al costat d'Alfonso Leiva, investigador de la Unitat d'Investigació del Gabinet Tècnic de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca qui també s'ha encarregat de la part pràctica.

Tant els docents com qualsevol membre del Club de Lectura Crítica poden proposar els assajos clínics, aleatoritzats i controlats, sobre els quals es treballarà.

A la primera trobada han assistit 22 professionals, tant d'Atenció Primària, com d'Atenció Hospitalària i SAMU 061, metges, diplomats/des d'infermeria, administratius. Maria Costa afirma estar "molt satisfeta amb la inesperada acollida que ha tingut el club i l'interès demostrat per professionals de diferents serveis i categories en la investigació científica". Per la propera trobada ja són 30 els inscrits.