Logo ASEF

El Consell de Salut és un òrgan de consulta i participació ciutadana i comunitària, que s'ha constituït per primera vegada des que aparegués publicat com a Decret 39/2006, el 29 d'abril de 2006 al BOIB nº 62. En dit Decret es van aprovar els Estatuts de l'ens públic Servei Balear de Salut i en l'article 22 establia el Consell de Salut com a òrgan consultiu i de participació de diferents estaments de la societat.

Les funcions que el Consell de Salut té atribuïdes són propiciar la col·laboració i participació ciutadanes en el Servei de Salut a fi de que les actuacions d'aquest es desenvolupin en atenció a les necessitats socials, a les possibilitats econòmiques del sistema públic sanitari ia les prioritats que s'estableixin. Així mateix assessorar al director general de l'IB-Salut quan ho sol·liciti, formular propostes o suggeriments al Consell General del Servei de Salut en qüestions relatives a l'atenció sanitària ia la salut de la població.

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va iniciar els tràmits per a la seva constitució al setembre de 2011 com a element de millora en la gestió i la qualitat sanitària de l'àrea i va comptar amb l'aprovació de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carmen Castro.