Logo ASEF
L'atenció primària és el nivell bàsic d'assistència sanitària, ja que significa el primer contacte amb el pacient i una porta d'entrada al sistema de salut. És el primer lloc on s'ha d'anar quan es té o es vol prevenir un problema de salut. Comprèn diverses activitats:
  • assistència sanitària
  • prescripció i realització de procediments diagnòstics i terapèutics
  • prevenció i promoció de la salut
  • informació i vigilància de la salut
  • atenció i serveis específics per a la dona, la infància, l'adolescència i la tercera edat, grups de risc i malalts crònics
  • atenció en salut mental
  • atenció en salut bucodental
  • treball social
L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera està organitzada en vuit demarcacions territorials anomenades zones bàsiques de salut (Eixample, Es Viver, Formentera, Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Jordi, Sant Josep i Vila). Els equips d'atenció primària són professionals sanitaris i no sanitaris que treballen en l'àmbit territorial de la zona bàsica de salut i la seva localització física principal es troba en els centres de salut. Per tal d'apropar i facilitar l'accés a l'atenció sanitària als ciutadans, la majoria de zones bàsiques de salut disposen d'unitats bàsiques, que depenen del seu centre de salut corresponent.