Logo ASEF

UHD

La Unitat d'Hospitalització a Domicili (UHD) de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera està servint de model per a l'Hospital de Manacor en la seva pròxima posada en marxa. Professionals de l'hospital de Manacor estan rotant per l'UHD de Can Misses per extrapolar el sistema eivissenc a la seva localitat. Les infermeres Mª José Gutierrez Arana i Margalida Vicens Sureda han passat tres dies amb els professionals de l'UHD observant i acompanyant els metges i infermeres a les seves sortides a domicili.

Personal del Servei d'Urgències de l'Hospital de Manacor (DUEs i facultatius) es van a formar en diferents àrees de salut (entre elles, la d'Eivissa i Formentera) amb l'objectiu de crear una nova Unitat d'Hospitalització a l'Hospital de Manacor. Segons Mª José Gutierrez i Margalida Vicens “han triat l'UHD de Can Misses per la similitud quant a la dimensió d'hospital i la zona geogràfica, ja que la zona de cobertura és principalment rural”.

L'UHD de l'Hospital Can Misses complirà el proper mes d’agost 18 anys, i per al seu responsable Mario García Lezcano “compartir la nostra experiència de gairebé 20 anys és no només un deure, sinó una satisfacció. Servir d'inspiració a altres hospitals de la Comunitat és una forma de reconeixement i tot l'equip està molt satisfet”.

L'equip actualment format per 3 facultatius, 5 diplomats universitaris d'Infermeria i una tècnica en cures auxiliars d'infermeria compartida amb la Unitat de Cures Pal·liatives. L'UHD compta amb 4 vehicles propis per a l'atenció domiciliària.

El 2017 l'UHD va ingressar a domicili 449 pacients amb 6.695 estades, la qual cosa va suposar una estada mitjana de 15 dies. D'aquesta manera es va evitar l'ocupació de gairebé 20 llits de l'hospital Can Misses per part de pacients que compleixen els criteris d'hospitalització a casa amb els beneficis provats d'aquest tipus d'ingrés, tals com evitar els efectes nocius de l'hospitalització prolongada, la reducció de la infeccions, disminució dels costos econòmics, optimització de l'ús dels llits i infraestructures hospitalàries i disminució considerable del nombre de reingressos.

Els professionals de l'UHD passen visita domiciliària gairebé diàriament per realitzar cures, administrar la medicació i realitzar l'avaluació i el control dels pacients ingressats. Actualment, després de la incorporació d'un tercer equip a començaments d'aquest any, l'UHD pot atendre 30 pacients.