Logo ASEF

Casa pagesa "Es Porxet"

Demà s'inicien les obres de rehabilitació de la casa pagesa que va haver de mantenir-se per ser BIC (Bé d'Interès Cultural) dins el recinte hospitalari Can Misses. La casa, que data del segle XVIII (any 1.719), va haver de ser envoltada pels edificis que componen el complex hospitalari i es troba situada davant de l'edifici E, que és on estan ubicades tant la cafeteria de personal, primera planta, com la de públic, a la planta baixa, i flanquejada pels edificis C, en el qual es troben els laboratoris i l'hospital de dia, i l'edifici G, hospitalització de psiquiatria, servei de radiologia i plantes d'hospitalització de medicina interna i traumatologia.

Les obres contemplen la demolició dels annexos existents, actuacions en coberta i forjats, sanejament de la façana, substitució de la fusteria exterior i control arqueològic.

La superfície construïda actual és de 438,30 m i el pressupost de les obres (IVA inclòs) puja a 220.220,00 euros que assumirà la Concessionària. El termini d'execució és de 6 mesos.

L'Àrea de Salut s'encarregarà de la coordinació, a través de la Comissió d'Obres, per garantir que les obres no afectin l'activitat assistencial. En aquesta Comissió d'Obres s'han establert entre altres mesures, que els accessos a les obres es realitzin pel vial inferior (al costat de col·legi) a partir de les 16 h, també que s'efectuï una revisió diària per part del servei de manteniment de els prefiltres dels climatitzadors dels edificis propers i que les finestres dels edificis confrontants a l'obra romanguin tancades.