Logo ASEF

Cronicitat formació

\ Hi han participat els referents de cronicitat de Primària, gestores de casos, pal·liatius, hospitalització a domicili i urgències

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha duit a terme una jornada de formació en cronicitat a l’Hospital Can Misses, a la qual han assistit més de mig centenar de professionals sanitaris.

En la trobada organitzada per la Direcció d’Atenció Primària han participat metges i infermeres d’atenció primària i atenció hospitalària, entre els quals hi havia els referents en cronicitat de cada centre de salut, infermeres gestores de casos, la Unitat de Cures Pal·liatives i la Unitat d’Hospitalització a Domicili i representants del Servei d’Urgències, entre d’altres.

A la jornada s’han abordat els conceptes de pacient crònic complex i pacient crònic avançat i s’han treballat en grup noves estratègies d’abordatge al pacient crònic complex i avançat i s'ha fet una reflexió conjunta sobre les actuacions implementades a Eivissa i Formentera. La ponent ha estat la Dra. Ester Llimona Ramírez, doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona i docent en el Màster Universitari en Atenció i Cures Pal·liatives de la Universitat de Barcelona–Universitat de Vic.

Llegeix més: Mig centenar de professionals sanitaris d'Eivissa i Formentera es formen en cronicitat

Eleven St Pau

\ Els dos-cents assistents han participat en una sessió d’Eleven

\ La coordinadora de la Unitat de Seguretat del Pacient i un instructor de ioga acosten el programa al col·lectiu infermer


Eleven, el programa adreçat a professionals i pacients impulsat per la Unitat de Seguretat del Pacient (USP) de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per millorar-ne la salut per mitjà del ioga i d’exercicis de respiració i meditació, ha assolit notorietat gràcies al Congrés Nacional Los Nuevos Retos de las Enfermeras en el s. XXI, que ha tingut lloc del 6 al 8 de novembre a l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (Barcelona).

Aquesta iniciativa d’humanització de la USP, que pretén millorar la salut del personal de l’Hospital Can Misses i alleujar l’estrès dels pacients i dels seus familiars per mitjà del ioga i la meditació, ha participat en aquest Congrés: Eleven ha estat presentat en la taula titulada «Estratègies i desenvolupament del benestar infermer: i nosaltres, Com ens cuidem?».

Aquests onze minuts de ioga que donen nom al projecte s’han presentat a les dues-centes persones que han acudit a la trobada, mitjançant Paz Merino, coordinadora de la USP i cap de l’UCI de l’Hospital Can Misses, i Tomás Gómez, instructor de ioga, que han explicat els beneficis del programa i, a més, han posat els assistents a respirar i a fer senzills exercicis de ioga directament als seus seients.

Llegeix més: Eleven, el programa de ioga de l'Àrea de salut, posa a respirar el Congrès Nacional Los Nuevos...

CS Formentera Alerta Escolar Balear

\ Tots els centres educatius públics i privats de la pitiüsa menor han participat en la formació

\ El coordinador d’Infermeria del centre, Onofre Sáez, ha impartit la formació en RCP i ennuegament

El programa Alerta Escolar Balear continua acostant els primers auxilis als centres escolars de Formentera. Tots, tant els públics com els privats, han estat visitats pel coordinador d’Infermeria del Centre de Salut de Formentera, Onofre Sáez Avilés, encarregat d’impartir xerrades i de formar de manera pràctica els professors en l’atenció immediata i eficient en casos d’ennuegament i d’aturada cardiorespiratòria.

El programa Alerta Escolar Balear pretén oferir eines als professors i als professionals de l’educació sobre com tractar algunes malalties cròniques que poden donar lloc a una urgència vital, és a dir, dicta pautes perquè els professors puguin actuar de manera eficaç en una emergència fins que el 061 arribi al centre. En definitiva, pretén convertir les escoles en «un lloc segur».

Al llarg d’aquest curs han format 120 docents en l’atenció als centres educatius d’infants i joves amb problemes de salut crònics. Així mateix, els professionals han rebut formació sobre el protocol d’actuació per als casos d’ennuegament i sobre les maniobres d’RCP bàsica (reanimació cardiopulmonar).

Obres Hemodinàmica

\ Iniciades el setembre, es preveu que l’execució de l’obra i la instal·lació de l’equip duraran cinc mesos

\ La Sala d’Hemodinàmica ocuparà 210 m2 i disposarà de la tecnologia més avançada en intervencionisme

Les obres d’adequació de l’espai d’hemodinàmica reservat al Servei de Radiologia de l’Hospital Can Misses avancen segons el que es va preveure, per la qual cosa es podrà inaugurar aquesta nova instal·lació a començament de l’any vinent.

Els treballs de remodelació de la Sala d’Hemodinàmica varen començar a final de setembre a càrrec de l’empresa Philips, adjudicatària del concurs, que des d’aquell moment disposa de quatre mesos per executar l’obra i d’un mes més per instal·lar l’equip, impartir la formació oportuna al personal i posar en marxa el servei.

La licitació es va publicar el 4 de gener de 2019 en el Diari Oficial de la Unió Europea i en la plataforma de contractació del sector públic, per un import d’1.281.792,22 € (inclòs l’IVA), tot i que es va adjudicar finalment per 1.231.682,90 € (inclòs l’IVA).

Llegeix més: Les obres del Servei d'Hemodinàmica avancen a bon ritme

Formació en cures pal·liatives pediàtriques

\ Dirigida als equips de pediatria de l’atenció hospitalària, de l’atenció primària i de la Unitat de Pal·liatius

\ Professionals de la Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques de Son Espases han estat els encarregats d’impartir-la

Durant quatre dies, quaranta professionals —entre personal d’infermeria i pediatres de l’Hospital Can Misses i dels centres de salut, a més de l’equip de Cures Pal·liatives de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera i la infermera gestora de casos per a l’àrea de pediatria— han rebut formació en un curs bàsic de cures pal·liatives pediàtriques impartit a Can Misses.

L’objectiu del curs era oferir eines i proporcionar els coneixements per capacitar Els professionals sanitaris en l’abordatge integral dels pacients pediàtrics amb necessitats pal·liatives, i també dels seus familiars.

Llegeix més: Quaranta professionals de l'Àrea de Salut reben formació en cures pal·liatives pediàtriques