Logo ASEF

\ La baixada de barreres, mantenint la seva gratuïtat, permetrà extreure dades per impulsar mesures de control per a un ús adequat del pàrquing

\ Des de finals de juliol s'ha reforçat el control dels vehicles que en fan un ús inadequat i s'han retirat 8 cotxes per part de la grua municipal

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera comença, coincidint amb l'inici del curs escolar, un estudi pilot d'utilització de l'aparcament de l'Hospital Can Misses, per avaluar les mesures que es podran posar en marxa per garantir un ús adequat dels aparcaments. dir la utilització per part dels usuaris de l'àrea de salut i els seus familiars i els professionals que treballen al centre hospitalari.

A finals de juliol el director gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, el Dr. Enrique Garcerán, va sol·licitar a la Societat Concessionària un informe d'ús del pàrquing vàlid per extreure'n conclusions que permetin impulsar mesures que corregeixin l'ús inadequat actual per part de alguns usuaris.

Per a l'inici d'aquest estudi serà necessària la baixada de les barreres, per a l'obtenció d'un tiquet que permetrà registrar els temps i els horaris d'estacionament, mantenint la gratuïtat. La baixada de barreres permetrà recollir dades per impulsar mesures addicionals de control per a un ús adequat del pàrquing. L'objectiu és, amb les dades extretes, impulsar mesures de control que garanteixin que l'ús dels aparcaments és el correcte i que siguin els usuaris de l'Hospital Can Misses els que en facin ús.

Informació a usuaris

Durant les properes setmanes, el personal del pàrquing informarà els usuaris que accedeixin als diferents aparcaments, a l'entrada, de l'estudi iniciat aquesta setmana i de la baixada de barreres. Els usuaris hauran de mantenir el tiquet que s'obté a l'entrada per utilitzar-lo a la sortida, sense necessitat de validar-lo als caixers o l'oficina, almenys inicialment. Amb les primeres dades de lestudi es valorarà si els vehicles que superen les 24h estacionats hauran de validar el tiquet a loficina de laparcament.

Vuit vehicles retirats per la grua municipal des de finals de juliol.

El nou gerent també va sol·licitar al servei de gestió de l'aparcament que intensifiqués el control dels vehicles que en fan un ús inadequat. Fruit d'aquest reforç del control, fins ara s'han retirat vuit vehicles per incomplir la normativa en matèria d'estacionament en via pública, després d'un estacionament prolongat, l'últim retirat ahir, i actualment hi ha registrats 15 vehicles que superen els cinc dies estacionats a la mateixa plaça.

El Servei del pàrquing de l'Hospital Can Misses manté un control diari del nombre de dies que porten estacionats els vehicles i està en contacte permanent amb la Policia Local per informar dels automòbils que superin els quinze dies per ser retirats en compliment de la normativa municipal relativa als vehicles estacionats en via pública de llarga durada.

Can Misses disposa de 900 places d'aparcament dividides en quatre aparcaments, tres per a usuaris (P1, P2 i P4) amb 600 places i el P3 destinat per als professionals que compta amb 300 places més.

Mesurament de l'experiència dels usuaris: el 56% està insatisfet o molt insatisfet amb l'aparcament davant del 43,7% que està satisfet o molt satisfet

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera està fent una sèrie d'enquestes de satisfacció adreçades als usuaris per avaluar l'experiència després del pas per diferents serveis.

En el cas de Consultes externes, els usuaris són consultats entre altres qüestions per l'aparcament, i les primeres dades, després de 870 enquestes enviades i un centenar de respostes, donen que el 79,8% dels usuaris que acudeixen a l'Hospital Can Misses ho fan amb cotxe particular, davant del 20,2% que utilitza altres mitjans.

D'altra banda, davant la pregunta de si ha resultat fàcil trobar aparcament el 56,4% ha opinat que no ho ha estat (el 23,9% ha valorat amb 1 -sent 1 la valoració més baixa i 5 la més alta- 15,5% ha puntuat amb 2 i el 16,8 amb 3) davant del 43,7% que ha opinat que si ha estat fàcil aparcar (el 18,3% ha puntuat amb 4 i el 25,5% amb 5) .

Per al director gerent, Enrique Garcerán, «tenim un compromís ferm per millorar els controls d'accés a l'aparcament i per garantir que siguin els usuaris i els seus familiars els que poden accedir al pàrquing amb facilitat. Hem d'acabar amb la utilització inadequada i aquest estudi posarà les bases per començar a impulsar mesures de control que en garanteixin un ús correcte».