Logo ASEF

\ El Dr. Costa ha rebut el primer premi per la Comunicació oral Estudi d'avaluació cardiovascular infantil a l'Atenció Primària

\ El treball, impulsat pel pediatre, ha comptat amb la col·laboració de la Dra. Antonella Chiandetti i d'hospitals de les Illes Balears

El Dr. Juan Antonio Costa, pediatre de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha estat premiat a la XX Reunió de la Societat Balear de Pediatria, celebrada aquest mes, per un Estudi d'avaluació cardiovascular infantil a l'Atenció Primària.

Es tracta d'una comunicació oral d'un estudi observacional, multicèntric i de caràcter autonòmic del cribratge de patologies cardíaques amb risc de mort sobtada a la infància i l'adolescència que ha estat impulsat pel pediatre eivissenc i que ha comptat amb la col·laboració de la Dr. Antonella Chiandetti, pediatre del Centre de Salut Vila i també de la participació a l'estudi dels centres de salut Muntanya, s'Escorxador, Es Blanquer Son Serra i Son Ferriol de Mallorca i Es Mercadal de l'illa de Menorca i de les Unitats de cardiologia infantil dels Hospitals Son Espases i Mateu Orfila. En total han participat a l'estudi 12 pediatres d'atenció primària i 3 cardiòlegs pediàtrics de les Balears.

La població a què s'ha realitzat l'estudi ha estat 295 pacients pediàtrics sans, sense patologia cardíaca coneguda, a les revisions periòdiques del nen sa que es fan habitualment als 6 i 12 anys als centres d'Atenció Primària.

En aquest estudi es proposa un screening que permeti detectar patologia cardiovascular en nens amb la inclusió de fer un electrocardiograma en aquestes dues revisions i que permeti prevenir la mort sobtada a l'edat pediàtrica. Els objectius, per tant, han estat, en primer lloc, comprovar l'aplicabilitat de la realització de l'avaluació cardiovascular en aquestes revisions, reflectir símptomes, signes i alteracions cardiovasculars a la població seleccionada i com a objectiu secundari avaluar la capacitat d'interpretació de l'electrocardiograma per part del pediatre d'atenció primària.

Les conclusions de l'estudi han resultat factibles gràcies a la realització d'una avaluació cardiovascular a les revisions habituals de la població sana infantil, encara que s'han detectat alguns punts de millora a nivell de recursos humans i materials per a la seva realització. També que el pediatre d'Atenció primària té una capacitació adequada per fer un screening de malalties cardiovasculars, i finalment, que aquest projecte pilot ha d'establir les bases d'un estudi amb més mostra que estableixi la utilitat del cribratge de cardiopaties amb risc de mort sobtada a l'edat infantil.