Logo ASEF

Consulta ostomies

\ L'Àrea de Salut va posar en marxa aquesta nova consulta fa sis mesos, cosa que ha permès millorar el seguiment i control d'aquest tipus de pacients

\ Se’ls fa el seguiment i se’ls ofereix educació sanitària, preparació preoperatòria i acompanyament durant el procés posterior a l’alta hospitalària

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera compta des de fa sis mesos amb una consulta específica per a pacient ostomitzats, situada en el Bloc B de Consultes Externes.

Aquesta consulta, que dirigeix la infermera Marta Bombardó —amb molta experiència en la Unitat d’Hospitalització de Cirurgia—, té com a objectius principals els de fer el seguiment dels pacients ostomitzats, oferir-los educació sanitària i preparació preoperatòria i, finalment, acompanyar-los durant el procés posterior a l’alta hospitalària.

La infermera d’aquesta nova consulta treballa en equip amb l’equip d’infermeres i amb la supervisora de la Unitat de Cirurgia, Eva García Hornero, per aconseguir que aquests pacients puguin ser autònoms al més aviat possible i amb això tenir una bona qualitat de vida.

El treball d’acompanyament al pacient ostomitzat du anys fent-se a la Unitat de Cirurgia. L’actual directora d’Infermeria, Noelia Azqueta, va impulsar aquesta iniciativa fa més d’una dècada, quan ocupava el lloc de supervisora de la Unitat de Cirurgia. Posteriorment, la tasca va continuar en mans de l’actual supervisora de Cirurgia, Eva García Hornero, fins que es va crear la nova consulta.

Des de desembre, els pacients ostomitzats que tornen a ser autònoms poden acudir a aquesta consulta si tenen algun dubte o si presenten complicacions.

Durant aquests mesos, la infermera Marta Bombardó ha captat els pacients ostomitzats que fins a la posada en marxa de la nova consulta eren tractats a la planta de Cirurgia. Actualment a la consulta es fa el seguiment de 120 persones ostomitzades, intervingudes quirúrgicament entre els anys 2015 i 2021.

Una ostomia és una intervenció quirúrgica en la qual es practica una obertura (estoma) en la paret abdominal per donar sortida a un òrgan o víscera, com el tracte intestinal o un o tots dos urèters. La femta o l’orina es recullen en un dispositiu dissenyat especialment per a això.

Les ostomies digestives i urinàries més comunes són la colostomia, que suposa una exteriorització del còlon; la ileostomia, de l’ili; i la urostomia, dels urèters, a través de la paret abdominal, en la qual es crea una sortida artificial (estoma) per recollir els rebuigs que produeix el cos en un dispositiu en forma de borsa.

Les patologies que deriven en una ostomia són variades i abasten tumors colorectals i urològics, malalties inflamatòries intestinals com la colitis ulcerosa o la malaltia de Crohn, malalties hereditàries com la poliposi familiar i accidents traumatològics que puguin afectar la zona rectal i urogenital.

Per a la infermera responsable d’aquesta nova consulta «es tracta d’acompanyar aquestes persones i els seus cuidadors durant tot el procés, perquè puguin comprendre i acceptar la nova situació, i recolzar-los en la seva tornada a la rutina amb normalitat, perquè se sentin segurs i capaços de seguir amb la seva vida».

Noelia Azqueta, per la seva banda, destaca «l’orgull enorme que suposa per a la direcció d’Infermeria posar en marxa una consulta específica per a un tipus de pacient que necessita molt de suport, cura i comprensió per reprendre la vida amb normalitat».