Logo ASME

Menorca està dividida en cinc zones bàsiques de prestació de serveis d'atenció primària, que agrupen un total de cinc centres de salut, quatre unitats bàsiques i tres consultoris, i l'hospital de referència dels quals és

Hospital General Mateu Orfila
Ronda de Malbúger, s/n
07703 Maó
Tel.: 971 487 000

Informació general per als usuaris:

  • Cada usuari ha d'acudir al centre de salut o a la unitat bàsica de salut que li pertoqui segons la ubicació del seu domicili, tant si és resident habitual com si és temporal. Per ser atès és necessari identificar-se amb el DNI/NIE i la targeta sanitària.
  • No obstant això, és imprescindible demanar cita prèviament, llevat dels casos urgents.
  • En accedir a qualsevol centre sanitari s'ha de desconnectar el mòbil i respectar els torns.
  • Tot usuari ha de notificar qualsevol canvi d'adreça, telèfon, etc., perquè sigui possible localitzar-lo si fa falta.
  • Els usuaris tenen a la seva disposició una bústia de suggeriments i fulls de reclamació per ajudar a millorar el servei.

Cita prèvia: del dilluns al dissabte de 7.00 a 21.00 telefonant al 971 437 079 o al 902 079 079

Emergències: telèfon 061

Banner directorio telefónico

Banner cita previa

Banner IBSalut